Hacı İvaz Paşa .
vezir


Osmanlı Devlet AdamıTokat ahilerinden Ahî Bayezid’in oğludur. Çelebi Sultan Mehmed’in Amasya sancakbeyliği sırasında timarlı sipahî olarak onun askerleri arasına katıldı. Fetret devrindeki taht mücâdelesinde Çelebi Sultan Mehmed’i destekledi. Bursa subaşısıyken şehri, Karamanoğulları'na karşı kırk gün müdafaa etti (1414). Bu başarısından dolayı vezirlik verildi. İkinci Murâd zamânında ikinci vezir oldu. Şehzade Mustafa Çelebi isyânının bastırılmasında önemli rol oynadı. Veziriâzam Çandarlı İbrahim Paşa'yla anlaşmazlığa düştü. Bu sebeple 1427’de vezirlikten azlolundu. Bundan sonra Bursa’ya yerleşen İvaz Paşa 1429 yılında vebâ salgınında vefat edip, Pınarbaşı’nda Kuzgunluk mevkiine defnedildi.

Hacı İvaz Paşa, Bursa’da Yeşil Câmi'nin resmini ve planlarını bizzat hazırlayıp yapımına nezaret etti (1421). Dışardan sanatkarlar getirdi. Tokat’ta bir cami, Kazova’da bir medrese ve Bursa’da Kazzâziye (İmâdiye) Medresesi'ni inşa ettirdi. Mekke ve Medîne fukarası için vakıflar yaptı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)