Hacı  İvaz Paşa
Osmanlı Devlet Adamı


vezirTokat ahilerinden Ahi Beyazıt’ın oğludur. Çelebi Sultan Mehmet’in Amasya sancakbeyliği sırasında tımarlı sipahi olarak onun askerleri arasına katıldı. Fetret devrindeki taht mücadelesinde Çelebi Sultan Mehmet’i destekledi.

Bursa'da subaşısıyken şehri, Karamanoğulları'na karşı 40 gün müdafaa etti (1414). Bu başarısından dolayı vezirlik verildi. İkinci Murat zamanında ikinci vezir oldu. Şehzade Mustafa Çelebi isyanının bastırılmasında önemli rol oynadı.

Veziriazam Çandarlı İbrahim Paşa'yla anlaşmazlığa düştü. Bu sebeple 1427’de vezirlikten azlolundu. Bundan sonra Bursa’ya yerleşen İvaz Paşa 1429 yılında veba salgınında vefat etti. Pınarbaşı’nda Kuzgunluk mevkiine defnedildi.

Hacı İvaz Paşa, Bursa’da Yeşil Cami'nin resmini ve planlarını bizzat hazırlayıp yapımına nezaret etti (1421). Dışardan sanatkarlar getirdi. Tokat’ta bir cami, Kazova’da bir medrese ve Bursa’da Kazzâziye (İmâdiye) Medresesi'ni inşa ettirdi. Mekke ve Medine fukarası için vakıflar yaptı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)