Vural Savaş
Yargıtay Cumhuriyet Eski Başsavcısı


hukukçu1938 yılında Antalya'da doğdu. Antalya Lisesi'ni bitirdi. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Hakim adayı olarak 1972 yılında mesleğe başladı. Sırasıyla, Aralık ve Gülnar Hakimliği ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu. 1987'de Yargıtay Üyeliğine seçildi.

İki defa Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. Seyfi Oktay'ın Adalet Bakanı olduğu dönemde yapılan bazı atamalar ve seçimleri içine sindiremediği için bu görevinden istifa etti.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından seçildiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine 21 Ocak 1997 tarihinde başladı.

Refah ve Fazilet Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davalarla öne çıktı.

2001'in Ocak ayında emekli oldu.

3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde DSP’den milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

ESERLERİ:

Türk Ceza Kanunun Yorumu
Ceza Genel Kurulu Kararları
Militan Demokrasi (İrtica ve Bölücülüğe Karşı)
Emperyalizmin Uşakları
Türkiye Cumhuriyeti Çökerken
Dip Dalgası
Militan Atatürkçülük
Hukuk İle Aldatmak
Kim Bu Hainler?
Satılmışların Ekonomisi
Anılarım Bir Dönemin Perde Arkası
Ulusalcı mı Milliyetçi mi Olmalıyız?
Vatanın Bağrına Düşman Dayanmış
ESER-AYRINTI

Militan Demokrasi (İrtica ve Bölücülüğe Karşı)
Bilgi Yayınevi

Jakoben batıcılığın örnek tipi Vural Savaş’a göre 'hoşgörü' çelişkili bir kavramdır.Kitap şöyle tanıtılıyor:

"Sınırsız hoşgörü (tolerance), hoşgörüyü ortadan kaldırır. Hoşgörü sahibi olmayanlara hoşgörü gösterilmesi hoşgörülü bir toplumun dayatmacılara karşı savunmasız bırakılması, hoşgörüsü ile birlikte hoşgörülü kişinin kendisini de yok eder.' Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, bu kitapta demokrat anayasanın da düşmanlarına karşı kendisini hukukun silahıyla koruma hakkına sahip olduğunu 'Militan Demokrasi' anlayışı içinde dile getiriyor."www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)