Recep Şentürk
akademisyenLisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1986) tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı (1988). Aynı bölümde asistan olarak çalışmaya başladı (1988-1989). Doktorasını Amerika’da Columbia Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü'nde yaptı (1998). Doktorasını bitirdikten sonra İSAM’da araştırmacı olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra Atlanta’da Emory Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir araştırmacı olarak insan hakları konusunda araştırma yaptı (2002-2003). 2005 yılında British Academy’nin davetlisi olarak Oxford Brookes Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültesi'nde insan hakları konusundaki çalışmalarını yürüttü ve aynı konuda İngiltere’nin çeşitli üniversitelerinde konferanslar verdi. Türkçe, İngilizce ve Arapça kitap ve makaleleri vardır.

Halen Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi ve İSAM’da araştırmacıdır.

ESERLERİ:
Türk Düşüncesinin Sosyolojisi: Fıkıh’tan Sosyal Bilimlere (2008), İnsan Hakları ve İslam: Sosyolojik ve Fıkhî Yaklaşımlar (İstanbul 2007), Malcolm X (Istanbul 2006), Malcolm X: es-Sîra az-Zâtiyye (Arapça) (Şam 2006), Narrative Social Structure: Hadith Transmission Network 610-1505 (California: Standford University Pres, 2005), Yeni Din Sosyolojileri (İstanbul 2004), Toplumsal Hafıza: Hadis Rivayet Ağı 610-1505 (İstanbul 2004), Modernleşme ve Toplumbilim (İstanbul [1996] 2006).
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)