İbrahim Alaettin Gövsa
eğitimci, yazar, milletvekili1889 yılında İstanbul'da doğdu. Hukuk Fakültesini bitirdi (1910). İsviçre'de pedagoji ve psikoloji öğrenimi gördü. Yurda dönüşünde öğretmenlik, okul müdürlüğü ve müfettişlik görevlerinde bulundu. III. Dönem Sivas, IV. Dönem Sinop, VI. ve VII. Dönem İstanbul milletvekillikleri yaptı.

İlk şiirlerini aruz ölçülerinde yazdı. Bunların bir bölümü Servet-i Fünun dergisinde, makaleleri ise Tedrisat dergisinde yayımlandı. Eğitimci Satı Bey'in teşvikiyle ve Milli Edebiyat akımı doğrultusunda hece ölçüsünde şiirler yazmaya başladı. Çocukluk şiirleri konusunda verimli çabalarıyla dikkati çekti. Yazı hayatım eğitim, biyografi konularında ve ansiklopedik yayınlar hazırlanmasında derli toplu eserlerle sürdürdü. 29 Ekim 1949 tarihinde vefat etti.

ESERLERİ:
Çocuk Psikolojisi, Çocukta Davranış Gelişimi, Çocukta Duygusal Gelişim, Çocukta Zihinsel Gelişim, Çocuk Şiirleri, Güft u Gu, Çanakkale İzleri, Şen Yazılar, Victor Hugo , Fuzuli, Nedim, Ömer Hayam, Elli Türk Büyüğü, Acılar, Söz Oyunları, Süleyman Nazif, Meşhur Adamlar Ansiklopedisi, Türk Meşhurları Ansiklopedisi, Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi, Sabetay Sevi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)