Toshihiko  İzutsu
akademisyen, yazar1914 yılında Tokyo’da doğdu. Keio Üniversitesi Kültür ve Dil Çalışmaları Enstitüsü öğretim görevlisi. İslam Dünyasının belli başlı merkezlerinden İslam Kültürü, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde çalışmalarda bulundu. 1993 yılında vefat etti.

ESERLERİ:
Dil ve Büyü (İngiltere), Kur'an'da Allah ve İnsan (Kevser Yayınları, Ankara / Yeni Ufuk Yayınları, İstanbul), İslam Düşüncesinde İmam Kavramı (Pınar Yayınları, İstanbul), Kur'an'da Dini ve Ahlaki Kavramlar (Pınar Yayınları, İstanbul), İslam'da Varlık Düşüncesi (İnsan Yayınları, İstanbul).
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)