Ziyaüddin Serdar
yazar1951 yılında Kuzey Pakistan'da doğdu. Çok genç yaşta, ailesiyle birlikte Londra'ya göç etti. Londra'daki City Üniversitesi'nde fizik ve iletişim bilimleri okudu.

ESERLERİ:

İslam Medeniyetinin Geleceği
Hilal Doğarken
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)