Kara Fatma
halk kahramanı, askerHABER

Milli kahraman 'Kara Fatma'nın adı Asiye Hatun'muş
Zaman 17 Şubat 2007
Osman Balcı

Adanalı araştırmacı tarihçi Cezmi Yurtsever, Türk kadınının kahramanlığı ile özdeşleşen Kara Fatma'nın gerçek kimliğini, 30 yıllık çalışma sonrası belgeleriyle ortaya koydu.

Yurtsever, "Kara Fatma, 1820-1865 yılları arasında Adana-Kahramanmaraş arasında hüküm süren, 1854 Kırım Harbi'ne Maraş valisini temsilen katılan Asiye Hatun'dur.'' dedi. Çukurova ve Türk-Ermeni tarihi ilişkileri konularındaki araştırmaları ile tanınan Yurtsever, "Osmanlı arşivinde Çukurova tarihi ile ilgili araştırma yaparken 'Kara Fatma' diye bir kadının, padişah Abdülmecit'e 'kahramanlık madalyası' almak için dilekçe verdiğini öğrendim. Sonra Kara Fatma'nın yaşadığı coğrafyada 30 yıl araştırma yaptım. Bozdoğan Türkmen aşiret beyinin kızı olan Asiye Hatun, Maraşlı Bayazıt beylerinden Kalender Paşa ile evlenmiştir. Onun ölümünden sonra 1820-1865 yılları arasında hükümdar olarak Çukurova ve Toros bölgesine yönetmiştir." dedi.HAKKINDA YAZILANLAR

Çukurovalı Kara Fatma efsanesi
(1turk)
Tarih: 01.05.2009

Tarihçi-yazar Cezmi Yurtsever, Çukurovalı Kara Fatma efsanesi gerçeğini Osmanlı arşivinden bulduğunu belirterek, "Dönemin Kahramanmaraş Valisi Kalender Paşa'nın eşi olan Kara Fatma, yönetime MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dedesinin idam edilmesi nedeniyle isyan etmiştir" dedi.

Yurtsever, yaptığı açıklamada, araştırmaları sırasında Osmanlı arşivinde Çukurova'da 19. yüzyıl başlarında Kara Fatma adında bir kadının yönetime isyan etmesiyle ilgili çok sayıda ferman bulduğunu söyledi. Kara Fatma adındaki Bozdoğan aşiret beyinin kızı ve aynı zamanda Kahramanmaraş Valisi Kalender Paşa'nın da hanımı olan Türkmen boybeyi/hükümdarının, 1821-1865 yılları arasında Maraş-Adana vilayetleri arasındaki kervan yolunun geçtiği bölgeyi kontrolü altına alarak, yönetime isyan ettiği bilgilerine ulaştığını belirten Yurtsever, "Kara Fatma'nın isyanıyla ilgili fermanları çözümleyerek, olayların yaşandığı Osmaniye yöresinde araştırmalarda bulundum. Bahçe ilçesinde Fettahlı aşiret beylerinin idamları sonrası yapılan türbelerle karşılaştım. Bahsi geçen türbeler 19. yüzyıl boyunca yörede yaşanan isyanların sonucuydu. Adana Valisi'nin rüşvet isteklerine karşı gelen Fettahlı aşiret beyleri, 1815 yılında Sarvandi Kalesi'nde savaş sonrası yakalanmışlar ve içlerinden Ağca Bey ve Ahmet idam edilmiş,

ilaveten 25 kişinin de kellesi alınmıştı. Olay yerine askerlerini gönderen Maraş Valisi Kalender Paşa'nın üzüntülerini belirten ve olanların Fettahlı Türkmen beylerine zulüm yapmak olduğunu açıklayan raporları Padişah II. Mahmut'a ulaşmıştı. Bu olay sonrası rakipleri tarafından eleştirilen Kalender Paşa görevinden alınmış, sürgüne gönderilmiş ve kahrından 1821 yılında Kuşadası'nda ölmüştü. Fettahlı beylerinin idamları ve yapılan zulümlere karşı emrindeki Türkmen kavgacıları ile Kara Fatma Hatun yıllardır Andırın ve Kadirli dağlarına hakim oldu, yönetime isyan etti" diye konuştu.

Kara Fatma'nın 1854 yılında Rusya karşısında Kırım harbinde zor durumda kalan padişahın imdadına yetişmek üzere emrindeki askerleriyle İstanbul'a ve daha sonra da cepheye giderek savaşa katıldığını anlatan Yurtsever, Kara Fatma'nın yaralandığını ve kahramanlık madalyası alarak Çukurova'ya aşiretinin yanına döndüğünü kaydetti. Kara Fatma ve Fettahlı beylerinin idamlarıyla ilgili 60 civarında fermanı Temmuz 2008 tarihinde Osmanlı arşivinde bulduğunu ve kopyalarını aldığını anlatan Yurtsever, şunları söyledi:
"Sayın Devlet Bahçeli ile de görüşerek bilgi verdim. Sayın Bahçeli, idam edilen Ahmet'in kendi öz dedesi olduğunu söyledi. Ve tarihi gerçeklerin araştırılmasını, bilinmesini istedi. 'Osmaniye Tarihi' kitabında elde ettiğim Kara Fatma olayı ve Fettahlı'nın idam belgelerini yayınladım.

Araştırmalarımı derinleştirdiğimde 19. yüzyılda Çukurova'da yaşanan Ermeni isyan hareketlerinden en çok etkilenenler içinde Fettahlı ailesini gördüm. Fettahlı beylerinden Mehmet 1854, yine Bahçe ilçesinden Müftü İsmail Hakkı ve kardeşi Yusuf 1909 yılında Ermenilerin hedefi olarak idam edilmişlerdi. Osmaniye Tarihi'ni bu araştırmalar ışığında yayınlamayı başardım."
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)