Mustafa Özcan
gazeteci, yazar11 Şubat 1962 tarihinde Bolu’nun Mudurnu ilçesinin Elmacık Dere Köyü’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da yaptı. Erken yaşlarda Arapça ve İslami ilimler öğrenmeye başladı. Mehmet Topal'dan klasik Arapça dersleri aldı.

Yine aynı dönemlerde Almanya’nın Kiel şehrinde ailesinin yanında bulundu.

Eğitimine daha sonra Kahire el-Ezher Üniversitesinde devam etti.

Bazı arkadaşlarının delaletiyle Arapçasını ve İslami ilimlerini ilerletmek maksadıyla Şam'a gitti. Burada bir taraftan Fethü'l-İslam gibi klasik medreselerde İslami ilimler öğrenirken diğer taraftan da Daru's-Selam adlı devlet okulunda modern Arapça eğitimi aldı.

11 aylık Şam ikametinden sonra 1979 yılında hacca gitti. Hac dönüşü 3 ay süreyle Medine-i Münevere’de, bilahare Mescid-i Nebevi’nin genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde yıkılan Karabaş Medresesi’nde kaldı.

1982 yılına kadar Ezher Üniversitesi bünyesinde şer'i ve dini ilimleri tahsil etti.

1982 yılında Türkiye'ye döndü. İki yıl Adapazarı’nda ikamet etti. 1984 yılında İstanbul Göztepe’deki bir şirkette tercüman olarak çalışmaya başladı. İki yıl tercümanlık yaptı.

Yazı hayatına Millî Gazete’de başladı. 14 Haziran 1987 tarihinde Ankara’da faaliyete geçen Zaman gazetesinin bünyesine katıldı. Zaman gazetesinde 10 Aralık 1994 tarihine kadar dış haberler servisini yönetti ve dış politikaya dair makaleler yazdı.

Zaman gazetesinden sonra iki buçuk yıl Yeni Şafak gazetesinde yine dış haberler servisini yönetti ve dış politika yazıları kaleme aldı.

17 Ağustos 1997 tarihinde ayrıldığı Yeni Şafak’tan sonra yazı hayatını aynı yılın eylül ayında intikal ettiği Yeni Asya gazetesinde sürdürdü.

Zafer, Girişim, İslam Dergisi, Kodaya Ed-Düveliyye gibi yerli ve yabancı birçok mevkutelerde makaleleri yayınlandı.

Yurt içi ve yurt dışında değişik konferanslara, birçok televizyon programlarına katıldı. Evli ve dört çocuk babası.

ESERLERİ:

Irak Dosyası,
Ezanla Kuran Tartışmaları
İslam’ın Papa’ya Cevabı
Müslüman İsevilerwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)