Agim Rifat Yeşeren
şair, yazar1951 yılında Prizren'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğu kentte bitirdi. Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Tekrar Prizren'e döndü ve bir şirkette sekreter olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra Tan Gazetesi'ne geçti. Bir süre sonra buradaki görevinden ayrıldı. Bilahare ticaretle uğraştı. Doğru Yol - Türk Kültür Sanat Derneği üyesi. Kosova İmza dergisi kadrosunda yer aldı.
HAKKINDA YAZILANLAR

Agim Rifat Yeşeren

Edebiyata genç yaşta merak saran Agim Rifat Yeşeren ilk şiirlerini Sırphırvatça yazdı, fakat bir süre sonra Tükçe yazmaya başladı. Bir ara resim ve müziğe eğilim duydu, ancak yine de edebiyatta karar kıldı. Şiirden başka öykü, gülmece ve oyunlar da yazdı. Adına ister Kosova'da ve Makedonya'da yayımlanan bütün Türkçe gazete ve dergilerde rastlanan Agim Rifat Yeşeren'in ilk şiir kitabı, "34 Rubai Daha" adı altında 1979 yılında "Tan" Yayınları tarafından yayımlandı. Bunu diğer şiir kitapları izledi: "Daha Güzel" ("Birlik" Yayınlan, Üsküp 1981), "Ne mi Olmak İsterim, Ne mi Olmak İstemem" (çocuk şiirleri, "Tan" Yayınları, Priştine 1983), "Ufak Tefek Şiirler" ("Tan" Yayınlan, Priştine 1985), "Bıküm Şürden" ("Tan" Yayınları, Priştine 1985), "Deneykap" ("Tan" Yayınları, Priştine 1987), "Tek Çift" (çocuk şiirleri, "Tan" Yayınları, Priştine 1988), "Şeşbeş Dübeş" ("Birlik" Yayınları, Üsküp 1993).

Kosova Türk yazarları arasında Türkçeye en hakim birkaç yazardan biri olan Agim Rıfat Yeşeren'in 1973-80 yılları arasında yazdığı öyküler 1991 yılında "Hususi Su" ("Tan" Yayınlan, Priştine) adlı kitapta bir araya getirildi.

Prizren "Doğru Yol" Kültür Güzel Sanatlar Derneği'nde, özellikle de derneğin "Nâzım Hikmet" Yazın Kolu'nda ve Prizren Amatör Türk Tiyatrosu'nda faaliyet gösteren Agim Rifat Yeşeren'in "Minus Plus" adlı oyunu 1982 yılında sözü geçen tiyatro tarafından sahnelenmiştir.

Deneme ve eleştiri alanında da kimi çalışmaları bulunan Agim Rifat Yeşeren'in henüz kitap haline getirilmemiş değerli çocuk Öyküleri de vardır.

ESERLERİ:
1979 - "34 Rubai Daha" (şiir)
1981 "Daha Güzel" (şiir)
1983- Ne Mi Olmak İsterim, Ne Mi Olmak İstemem (çocuk, şiirleri),
1985 "Ufak Tefek Şiirler "(şiir)
1985- "Bıktım Şiirden "(şiir)
1987- Deneykap (şiir)
1988- "Tek Çift " 8 çocuk şiirleri)
1991- "Hususi Su (öykü)
1992-Şeşbeş Dübeş (şiir),
Oyunu "Minus- plus" (1982).
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

Makedonya’da yayımlanan Sesler dergisi, 1965 sonrasında Bayram İbrahim Rogovalı, Mürteza Büşra, İskender Muzbeg, Arif Bozacı; geleneksel şiire çağdaş bir boyut kazandırarak insanı değişik yanlarıyla ele alan, insanî unsurları sıfıra indirgeyen zihniyeti, sırıtmayan bir mizahî yaklaşımla eleştiren Agim Rifat Yeşeren; Altay Suroy Recepoğlu, Zeynel Beksaç, gibi Kosova Türk şairlerinin yetişmesinde büyük katkıda bulunmuştur.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)