Mehmet Kara ( 1960)
akademisyen1960 yılında Mersin'in Gülnar ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1986).

Ankara Üniversitesi Hukuk, Siyasal Bilgiler ve Ziraat fakültelerinde Türk dili okutmanlığı görevinde bulundu (1987-1993).

Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış bir eser üzerinde dil incelemesi yaparak yüksek lisansını tamamladı (1988).

Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başladığı yıllarda hocası Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun'un açtığı çığırı izleyerek Türk lehçelerine karşı derin bir ilgi duydu. Onun rehberliğinde Türkmen şairi Ata Atacanov'un şiirleri üzerinde bilgisayar destekli bir stilistik çalışması yaparak doktor oldu (1996).

Türkmenistan'a giderek sahasıyla ilgili araştırmalarda bulundu ve uluslararası düzeyde toplantılara katıldı.

Yazdığı makaleleri, Türk Dili, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Bilig, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi gibi dergilerde yayınladı.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Türk Dil Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttükleri "Ortak Türk Edebiyatlarını Yazma Komisyonu"nda; Türk Dil Kurumu ile Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının birlikte yürüttükleri "Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri Projesi"nde görev aldı.

Gazi Üniversitesi'yle Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak Türk lehçeleri dersleri okuttu.

Yirmi Türk lehçesinin Kiril harfli metinlerini elektronik ortamda Lâtin'e çeviren bir yazılımın geliştirilmesine öncülük etti ve bu yazılıma "Gaspıralı Ver. 1.0" adını verdi. Daha sonra aynı programın ASP tabanlı olarak geliştirilmesini sağladı. Bu programın geliştirilmesine öncülük ettiği için kendisine Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından "2004 Yılı İletişim Dalı Büyük Ödülü" verildi.

Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen “V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı”na sunduğu “Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri-I” adlı bildirisiyle Türkçe-Eskimoca ilişkilerini dünyada ilk defa gündeme getiren kişi oldu ve bu bildirisi büyük yankı uyandırdı.

Aruz vezninin bilgisayarla çözümlenmesine yönelik bir çalışma başlattı. Kendisinin yürütücü, Yard. Doç. Dr. Atakan Kurt’un da araştırmacı olduğu bir projeyle bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklendi. Söz konusu proje çerçevesinde geliştirilen yazılım için şu linke tıklayınız: Aruz Veznini Bul. Sonradan eklenen özelliği sayesinde bu yazılım, hece vezinlerini de bulmaktadır.

06.06.2002 tarihinde "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doçenti" unvanını aldı. Kasım 2007’de ise profesörlüğe yükseltildi.

28.04.2008 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Yunus Emre Enstitüsü Mütevelli Heyet Üyeliğine seçildi. Bu göreve yine Bakanlar Kurulu Kararıyla 29.04.2011 tarihinde ikinci kez atandı.

Değişik üniversitelerde okutman, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesinden emekli oldu.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

ESERLERİ:

İnceleme ve Araştırmaları:
Nerede Hata Yaptık? -Zeki Karakaya ve Ahmet Efe ile birlikte- (1991), Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni-Türk Dünyası Şiir Güldestesi -Metinler/Bildiriler/Seçmeler -Yayına hazırlayan- (1993), Ata Atacanov’un Şiirleri I-II - Giriş-Metin-Aktarma-İnceleme-Gramer Dizini- (1997), Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı Üzerine Araştırmalar (1998), Türkmence - Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük (2001), Türkmen Türkçesi-Türkiye Türkçesi Deyimler Sözlüğü –Ahmet Karadoğan ile birlikte– (2004), Ayrı Düşmüş Kelimeler (2004), Türkmen Türkçesi Grameri (2005).

Şiir Kitapları:
Gün Doğmak Üzere (1990), Denizi Mavileştiren Uyku (1992), Gündüz Tükenmeden (2000).

Tercümeleri:
Japanese Tales -Japon Masalları- (2000).www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)