Tevfik Fikret Sılay ( 1890)- (20.4.1959)
hukukçu, asker, milletvekili, bakan1890 yılında Konya'da doğdu. Babası Ali Efendi,annesi Mümüne Adviye Hanım'dır. İlk ve orta okulu Konya'da bitirdi. 23 haziran 1905'de Konya Mülkiye İdadisi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a gitti. Darülfünun Hukuk (İstanbul Üniversitesi) Mektebine kaydoldu. 25 Eylül 1914'de tarihinde mezun oldu.

Konya İstinaf Mahkemesi Mukayyetliği görevinde 1909 tarihinde işe başladı. 8 Mayıs 1911 tarihine kadar bu görevde kaldı. 8 Mayıs 1911'de terfien Karaman Bidayet Hukuk Mahkemesi zabit kitabetliği ve 1913 yılına kadar Karaman icra memurluğu görevlerinde bulundu. I.Dünya Savaşı'nın hemen başında 2 Ağustos 1914 tarihinde talimgaha geldi. 9 aylık bir eğitimden sonra 10 Nisan 1915 tarihinde eğitimini tamamlayarak ayrıldı. Daha sonra zabit vekilliğine ve 16 temmuz 1916 tarihinde mülazımlığa (Subaylığa)terfi etti. Çanakkale savaşlarında bilfiil savaştı. I.Dünya Savaşı'nda Balkanlar da özellikle Galiçya Cephesinde destan yazan Osmanlı askerlerinin içinde bulundu. Bu arada Mustafa Kemal Paşa ile tanıştı.

Mütareke imzalanınca Konya'ya döndü. Akşehir mahkeme Reisliğine atandı. Akşehir'de Hacı Bekir Efendi (Sümer) ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin şubesini açarak faal olarak çalıştı. Akşehir Mahkeme Reisi iken askere çağrıldı. 11 Ağustos 1921 tarihinde tekrar orduya katıldı. Mustafa Kemal Paşa'nın Yaveri olarak görev yaptı. Batı Cephesinde yapılan bütün savaşlara iştirak etti. 9 Eylül 1922 İzmir'in düşmandan kurtulduğu gün; şehre Mustafa Kemal Paşa ile birlikte girdi. 1.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'de hizmetlerinden dolayı İstiklal Madalyası ile taltıf edildi.

12 temmuz 1923'te yapılan seçimlerde 871 oy alarak Konya'dan Milletvekili seçildi. Başarılı görevlerde bulunduktan sonra 1927 yılında üçüncü dönemde CHP'den tekrar Konya Milletvekili seçildi. Konya'dan II,III.IV,V,VI,VII, ve VIII. dönemlerde de Milletvekili seçildi.

Milletvekili iken 6 Temmuz 1932 yılında CHP Genel başkanlık divanınca, Balıkesir parti başkanlığı'na getirdi. 1 mart 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekilliğine seçilmesiyle ayrıldı.

Belli bir süre Celal Bayar ve Refik Saydam kabinesinde Adalet Bakanı oldu. 1945 yılında tekrar TBMM Başkan vekilliği görevine seçildi. 1947 tarihinde divan tarafından CHP Genel sekreterliğine getirildi. Sağlık sorunları nedeni ile 1950 yılında siyasi hayattan çekildi. 20 Nisan 1959 yılında Ankara'da kalp yetmezliğinden vefat etti. Naşı, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak:Milli Mücadele'de Konya Kuvay-i Milliyecileri (Ahmet Atalay)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)