Ali Rıza Bayzan
yazar, yayıncıLisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı'nda yaptı.

"Çağdaş Psikoterapi Ekolleri Açısından Tasavvufî Bilinç Yapılanmasının Değerlendirilmesi" adlı yüksek lisans tezini çalışmaya başladığı 1993'ten beri "Tasavvuf ve Psikoterapiler" üzerine araştırmalar yapıyor.

Bu alanda üç kitabı çıktı:
• Sûfî ile Terapist, 2015, 8. Baskı, Etkileşim Yayınları
• Terapistin Sûfî Olursa, 3. Baskı, 2018, Tuti Kitap
• Aklı Karışık: Bil Kendi Kadrini, 2018, Tuti Kitap

Bir grup arkadaşıyla birlikte seksen bin civarında takipçisi olan "Sûfî ile Terapist"in Facebook sayfasını yürütüyor. Psikiyatr, psikolog ve sûfî dostuyla birlikte "Tasavvuf ve Psikoterapi" eksenli teorik araştırmalar ve pratiğe yönelik projeler üzerinde çalışıyor.

Çeşitli okul, üniversite ve kurumun davetiyle "Tasavvuf ve Psikoterapi, Felsefe ve Bilim" dörtgeninde "Hikmet" vurgulu seminerler veriyor. 6 seanslık "Umutlu, Coşkulu ve Hikmetli Yaşam İçin Sûfilerin Formülleri" temalı etkinlikli seminer programı bunlardan biri. Bu programın 2. seansı "Big Bang, Kuantum ve Cantor Paradoksu Bağlamında Narsisizm, Melankoli ve Aşk" başlığı taşımaktadır.

Daha önce "Mülkiyeli" sıfatıyla uluslararası politika ve medeniyetler arası ilişkiler bağlamında teo-politik faaliyetleri konu alan dört kitabı yayımlandı.

• Küresel Vaftiz, İstanbul, 2004-7, 3. Baskı, IQ Kültür Sanat Yayıncılık
• Misyonerin Soykırım Oyunu, İstanbul, 2006, 2. Baskı, IQ Kültür Sanat Yayıncılık
• Türkiye'de Amerikan Misyonerleri: Armageddon: Kehanet mi, Teo-Politik Bir Proje mi?, Ankara 2006, Bilgi Yayınevi
• Misyoner Örgütlerin Kürt ve Alevi Operasyonu, İstanbul 2008, IQ Kültür Sanat Yayıncılık

Yazar, bir yayınevinde akademik yönetmen olarak görev yapmaktadır.

www.facebook.com/psikoterapilervetasavvuf
www.instagram.com/terapistinsufiolursa
www.sufiileterapist.comwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)