Vahid Çabuk ( 1946)
akademisyen, yazar


Dr. Vahid Çabuk1946 yılında İskenderun’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İskenderun’da tamamladı. Sonra 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kaydoldu. 1971 yılında Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nden mezun oldu. Üniversite döneminde birinci sınıftayken hocalarının dikkatini çekti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan İslam Ansiklopedisi’nde görevlendirildi. İslam Ansiklopedisi’nde 22 yıla yakın görev yaptı. İstanbul Üniversitesi hocaları tarafından ‘kürsüsüz profesör’ olarak tanındı. Doktorasını dışarıdan tamamladı. Tez çalışmaları yapan birçok lisans ve doktora öğrencisine çalışmalarında yardımcı oldu. 6 Ekim 1993 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

İslam Ansiklopedisi Müdürlüğü görevini ifa etti. Süleymaniye Kütüphanesi’ne sürüldü. Normal bir memur olarak çalışmaya zorlandı. Bunu kabul etmedi ve Kültür Bakanlığı’na dava açtı. Davayı kazanıp eski görevine dönmeye hak kazandı. Ancak üniversitede Osmanlıca ve Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi derslerine girdi. 8 yıla yakın üniversite hocalığından sonra emeklilik kararı aldı. Ancak şeker hastalığına yenik düşerek vefat etti.

Tarih ve edebiyat dallarında 40 cilde yakın eser bıraktı. Çeşitli dergilerde yayınlanmış 200’den fazla makale, şiir ve hikayesi vardır. Meydan Larousse, Görsel gibi birçok ansiklopediye tarih ile ilgili birçok maddelerde yazdı. Bazı hikaye ve yazılarında 'A.Efe Cebikeli' ve 'Cemil Çölbeyi' müstear isimlerini kullandı. Evli ve 3 erkek çocuğu babasıydı.


ESERLERİ:

1- Kuruluşundan Cumhuriyete Büyük Osmanlı Tarihi (Büyük Boy, 10 Cilt)
2-Osmanlı Siyasi Tarihinde Sultan II. Abdulhamit Han
3-Osmanlı Teşkilatı ve Siyaset Kültürü
4-Küçük Türk-İslam Ansiklopedisi,Türk Kültürü XIII 150-151,252 (Kitabiyat)
5-Tiryaki Hasan Paşa’nın Gazaları ve Kanije Savunması, 208 sayfa (Kitap)
6-Divan-ı Muhibbi ( Kanuni Sultan Süleyman’ın Şiirleri )Üç cilt,(Kitap)
7-Alimler ve Sanatkarlar (Kitap)
8-Tarih-i Hind-i Garbi (İsimsiz),(Kitap)
9-Ottoman Minyatür (İngilizce), isimsiz (Kitap)
10-Süleymanname, isimsiz, (Kitap)
11-Ottoman Empire in Drawnings (İsimsiz), (Kitap)
12-Köprülüler, (Kitap)
13- Piri Reis Kitab-ı Bahriye I-IV (Kitap,Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından ABD Başkanı Bush’a hediye olarak götürülmüştür.)
14-Solak-zade Tarihi, I.II. (Kitap) 1990
15-İslam Ansiklopedisi İndeksi, Türk Tarih Kurumu (Kitap)
16-Sultan 4. Murad Han (Kitap)
17-Göçer Toprağa Düştü (İskenderun ile ilgili romanı), (Kitap)
18-Taliki-zade Mehmet Suphi Efendi’nin Eğri Seferi Şehnamesi (Kitap)

Baskı aşamasında ya da bitiremediği eserleri:

1-İskenderun Tarihi (Baskıya hazır haldedir)
2- Abidei Eser İslam Ansiklopedisi
3-Taliki-zade’nin Şehname-i Humayun-u
4-Taliki-zade’nin Yanık Seferi Şehnamesi
5- Vak’a-i Selimiye
6-Şair Osmanlı Padişahları
7-Antakyalı Yahya Efendi’nin Divançesi
8-Üç Köşeli Gölge (Roman, yayına hazır ve 1983 yılında tefrika edilmiştir.)
9-Türk Hükümdarları (Yazarın 1300 civarındaki isim belirleyip tamamlayamadığı eseri)
10-Mühre Kan Bulaşmasın TRT radyolarında birçok defa yayınlanan bir tiyatro oyunu.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)