Ziyai  Efendi ( 1850)
Kıbrıs Müftüsü1850 yılında Lefkoşa'da doğdu. Öğrenimini Kıbrıs, Istanbul ve Mısır'da sürdürdü. 1880 yılında o zaman adanın en yüksek öğrenim kurumu olan Rüştiye Mektebi Başmuallimliğine tayin edildi. İsmail Hikmet Ertaylan döneminde yayınlanan Lise dergisine göre bu görev 1896 yılına kadar, yani Rüştiye'nin yerine İdadi okulunun kuruluşuna kadar 16 yı1 sürdü. Bu 16 yıl boyunca adada ihtiyaç duyulan ilk muallim kadrosunu yetiştirdi.

Bu görevden ayrılmasından sonra İdadi'nin fahri öğretmenliğini, orta okullar heyetinin uzun yıllar üyeliğini ve başkanlığını yaptı. Başöğretmenlikten ayrıldıktan sonra siyasi hayata atıldı. Lefkoşa-Girne Milletvekilliği görevinde bulundu. Daha sonra memuriyete atıldı. Lefkoşa Kadılığı'nda bulundu. 1926 yılına kadar Kıbrıs Müftülüğü görevini yürüttü.

Türk Bankası'nın kuruluşunda önemli rol oynadı. Uzun yıllar bu bankanın yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Sürekli olarak adadaki yerleşim yerlerini dolaştı ve halkla temas kurdu. 1918 yılında Meclisi Milli Kongresi'nin toplanmasında önemli rol oynadı ve kongrenin başkanlığını yaptı.

Ölümü üzerine adanın her kasabasında ve Lefkoşa'nın bütün camilerinde salalar okundu. Cenaze merasimine Kıbrıs'ın her tarafından heyetler geldi. Törene büyük bir Türk kitlesi, hükümet erkanı, Rum ileri gelenleri, Lefkoşa Belediye Başkanı ve bir polis birliği katıldı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)