Yahya  Dede Paşa
mutasarrıfAhıska (Çıldır) Atabekleri soyundandır. Babası Mehmet Akif Bey'dir. 1878-1879 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ardanuç Kaymakamı ve yerli Asakir-i Muavene Taburu Kumandanı olarak hizmet etti. Savaştan sonra Bursa’ya yerleşti. Sonra Mardin, Maraş, Sinop, Antalya, Isparta, Urfa mutasarrıflıklarında bulundu. Maraş-Zeytun’daki isyancı Ermenileri ıslah etti. 1900 yılı içerisinde izinli olarak İstanbul’a geldi. İşkodra Valiliğine tayin edildi. Bu haber kendisine bildirilmeden kısa zaman önce öldü. Mezarı Fatih Türbesi mezarlığındadır.
AİLE AYRINTI

Yahya Dede Paşa, Topçu Birinci Feriki (Orgeneral) Ali Rıza Paşa'nın amcasıdır. Yahya Dede Paşa'nın oğullarından biri eski kaymakamlardan Ali Munis Atabek, diğeri de Ahmet Enis Atabek’tir. Ahmet Enis Bey'in oğlu ünlü yazarlardan Selahaddin Enis Bey'dir.

Kaynak:
* M.A. Özder; Artvin ve Çevresi, s.86
* M.A. Özder-A. Aydın; s.9-10www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)