Tiryaki Hasan Paşa  - (27.11.1610)
Osmanlı Devlet Adamı, askerKanije Kalesi savunmasının efsanevî kahramanı.

Dört bin Türk askeriyle kırk bin kişilik düşman ordusuna yetmiş gün dayandı. Sonra onları, perişan etti. Bu olay dünya tarihinin şanlı bir sayfasıdır.

Tiryaki Hasan Paşa, Enderûn’da (Saray okulu) yetişmişti. 1574’te bir süre sarayda Sultan III. Murad’ın yanında çalıştı. Sonra yirmi yıl kadar Zigetvar Beyi ve beylerbeyi oldu. Tiryaki Hasan Paşa, bir savaşta tek başına çarpışmayı göze alan cesur bir komutandı. Bir süre de Bosna ve Kanije Beylerbeyi oldu. Hasan Paşa, Kanije kumandanıyken bir gün, Romalı, İspanyol, Fransız ve Macarlardan oluşan kırk bin kişi kadar bir düşman ordusu tarafından kalesinin kuşatılmış olduğunu gördü.

Bu on misli üstün güç karşısında, Tiryaki Hasan Paşa'nın cesareti kırılmadı. O, yılmadı ve yetmiş gün düşman kuşatmasına dayandı. Bu arada bir çok askerlik oyunları ve hileleriyle düşmanı darmadağın etti ve birçok silahı ganimet olarak ele geçirdi.

Bu eşsiz zafer, Tiryaki Hasan Paşa'nın şöhretini arttırdı. Kendisine vezirlik rütbesi verildi.

Tiryaki Hasan Paşa uzun süre Bosna ve sonra Rumeli genel valiliği yaptı. Bu sırada bir çok eşkıyayı sindirerek, memleketin güvenliğini korudu.

Tiryaki Hasan Paşa 1611 yılında öldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)