Biltekin Özdemir ( 1939)
Dr.Biltekin ÖZDEMİRDoğum Yeri Ve Tarihi : Mesudiye-Ordu – 5.10.1939

Öğrenim Durumu : Mesudiye-Topçam Beldesi İlk Okulu ( 1950);Mesudiye Orta Okulu (1953)

Samsun 19 Mayıs Lisesi (1954) ; Sivas 4 Eylül Lisesi (1957)

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans (İşletme- Maliye) ( 1957-1961)

Ankara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yüksek Lisans (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi)(1998)

Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Doktora (2006)

YABANCI DİLİ : İngilizce-Fransızca

MEDENİ DURUMU : Evli, 2 çocuklu
E-Posta ve SMS : [email protected] ;
0532 618 0004
BULUNDUĞU ESAS GÖREVLER :

• 1962-1965 : Maliye Müfettiş Muavini

• 1965-1972 : Maliye Müfettişi

• 1972-1974 : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Müşaviri ve Genel Sekreter Yardımcısı

• 1974-1977 : Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Yardımcısı ve Başyardımcısı

• 1977-1980 : Kopenhag (Danimarka) Büyükelçiliği Ekonomi ve Maliye Müşaviri

• 1980-1981 : Maliye Tetkik Kurulu Başkanı

• 1981-1986 : Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü

• 1987-1991 : Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı

• 1993-1994 : Radyo-Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kurucu Üyesi

• 1995-1999 : Samsun Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı

• 2000-2001 : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) II. Başkanı

• 2001-2001 : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kurucu Üyesi ve II. Başkanı ve Başkan V.

• 2006-2007 : Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi ( 19.01.2006 )

• 2007-2008 : Ankara Ü.Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

• 2002-2013 : Türk Parlamenterler Birliği Başdanışmanı

2008-2012

: Türk Vergi Konseyi Üyesi1987-2015 : Yeminli Mali Müşavir (YMM)

2014-2015 : Yeminli Mali Müşavir (YMM)

ve Yetkili Denetçi

• 2005-2015 : Fahri (Onursal) Maliye Müfettişi (30.6.2005 tarihli R.Gazetede yayınlanan 2005/7185 sayılı Kararname)

BULUNDUĞU EK GÖREVLER;

• Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi (1982)

• Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi (1983)

• BOTAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (1984); DMO Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (1985-1986)

• TSK Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi (1983-1985)

• KOSGEB İcra Kurulu Üyesi (1988-1991)

• Emlak Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (1987); T.C.Ziraat Bankası Danışma Kurulu Başkanı (1988-1991)

• Ray Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi (1992-1993)

• Özel Sektörde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (2003-2007)

-Doğan Holding (Bireysel Emeklilik) Yönetim Kurulu Üyesi (2003-2004)

-Ciner Holding (Park Elektrik ve Ceydaş) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2007)

• Ankara Ü.Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi (2007-2008)

YAYINLARI;

• Kentsel Bölgelerin Yönetimi; DPT, Yayın No. 1373, (1973).

• Katma Değer Vergisinde Matrah, Oran ve İndirimler; İ.T.İ.A,Yayın No. 151/93 (1973).

• Danimarka Vergi Sistemi; Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu, Yayın No. 1373, (1979).

• Ülkemizde 8 Yıllık Eğitimin Hedefleri (1997).

• Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması (1988, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi).

• Küreselleşme Bağlamında Türk Vergi Sistemi’nin Değerlendirilmesi (2006, Hacettepe Üniversitesi İİBF, Doktora Tezi).

• Küresel Kirlenme, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri, MÜ İİBF, 23. Maliye Sempozyumu (2008).

• Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış, Maliye Dergisi, 2009.

• Osmanlı Devleti Dış Borçları, ATO yayını 1. baskı (2009), Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2. baskı, 2010/403.

• Yunanistan Borç Krizi, Vergi Dünyası Dergisi, Şubat 2016 Sayısı.

• 1923-2015 Döneminde Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Milli Gelirin Oluşumu ve Bölüşümü, Türkiye Ekonomisinin Bugünkü

Gerçek Durumu (yayımlanmamış çalışma, 2015).

 Türkiye 'Cumhuriyetinde İstikrar Arayışları ve Kalkınma Çabaları . (üzerinde çalışmalar devam etmektedir)

 Makro İktisat, (henüz yayınlanmamıştır; çalışmalar son aşamasına gelmiştir. (üzerinde çalışmalar devam etmektedir)

• Mesleki çeşitli etüt, makale, bildiri, çeviri ve raporlar.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)