Orhan Dikmen
akademisyen, eski bakan


Profesör Dr. Mehmet Orhan Dikmen29 Eylül 1915 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1935 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (1938) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Paris Üniversitesi Yüksek Hukuk ve İktisat Etüdleri Programında yüksek lisansını tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 1939'da asistan, 1944'te doçent ve 1955'te de profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi Senatosu Üyeliği, İktisat Fakültesi Dekanlığı, Maliye Kürsüsü Başkanlığı, Maliye Enstitüsü Vakfı Kurucu Üyeliği, İktisadi Araştırmalar Vakfı Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şişli İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu Öğretim Üyeliği ve Müdürlüğü, Türkiye İktisatçılar Derneği Kurucu üyeliği ve Başkanlığı, Milletlerarası Vergi Hukuku Birliği Üyeliği, Milletlerarası Maliye Enstitüsü Başkan Vekilliği, İktisadi İşbirliği Avrupa Ligi Başkan Vekilliği ve Milli Komitesi Başkanlığı, RCD ve OECD Misyon Üyeliği ve Başkanlığı yaptı.

1949'dan 1965'e kadar Türkiye'de Maliye Bakanlığı'nca kurulmuş Vergi Reform komisyonlarında üye, özel raportör olarak görev aldı. 1971-1972 yıllarında iki defa Tarım Bakanlığı görevinde bulundu.

3 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

Asgari Geçim İndirimi (1956), Türkiye|de Tasarruf Bonoları (1965), Muamele Vergileri, Vasıtalı Vergiler, Maliye Dersleri (1969), Özel Yüksek Okullar meselesi (1971), Dünya Çay Üretiminde Yeni Gelişmeler (1986), Dünyada Çay Üretimi Ticareti ve Tüketimi.

HAKKINDA YAZILANLAR

M. ORHAN DİKMEN

I. ÖĞRENİM
Orta Öğrenim: Galatasaray Lisesi. Yüksek Öğrenim: İstanbul Üniversitesi İktisat ve Hukuk Fakülteleri. Lisansüstü Öğrenim: Paris Üniversitesi Yüksek Hukuk ve İktisat Etüdleri Programı.

II. ÖĞRENİM
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (1939-1970), Hukuk Fakültesi (1939-1970), Şişli, Galatasaray, Beyazıt, Aksaray Yüksek İktisat ve Ticaret Okulları, Yıldız Yüksek Teknik Okulu, Bankalar Birliği (Para Kredi ve Bankacılık) programı, ilh.

III. AKADEMİK ÇALIŞMALAR
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Asistan (1939), Doçent (1944), Profesör (1955), Üniversite Senatosu Üyesi (1964 - 68), İktisat Fakültesi Dekanı (1966 - 1968) Maliye Kürsüsü Başkanı (1944-1946) ve (1951-1970), Maliye Enstitüsü Vakfı Kurucu Üyesi, İktisadî Araştırmalar Vakfı Kurucu Üyesi (1962) ve Yönetim Kurulu Başkanı (1970- ), Şişli İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu Öğretim Üyesi (1963-1971) ve Müdürü (1970-1971), Türkiye İktisatçılar Derneği Kurucusu ve Başkanı (1948).

IV. MİLLETLERARASI KURULUŞLAR
Milletlerarası Vergi Hukuku Birliği Üyesi, Milletlerarası Maliye Enstitüsü Başkan Vekili, İktisadî İşbirliği Avrupa Ligi Başkan Vekili ve Millî Komitesi Başkanı, RCD ve OECD Misyon Üyesi ve Başkanı.

V.YURTDIŞI KONGRE, KONFERANS, SEMİNER VE DERSLER Kanada'dan, hemen bütün Avrupa, Güney Asya ve Japonya'ya kadar pek çok sayıda kongre, konferansa tebliğler ve raporlar sunmuştur.

Frankfurt Üniversitesi'nde Prof. Gerloff (1950), Kiel'deki Dünya İktisat Enstitüsünde Prof. Baade, London Schooll of Economies'de (1960) Prof. Peacok ve Wisman ile Tokyo Chuo Üniversitesinde Prof. Tadao Yamguchi, Seijo Üniversitesinde Prof. Hideo Nakamura ile ortak çalışmalar.

Paris Üniversitesinde dersler, Türk - Fransız Konferansı (1987) , Fransız Millî Liyakat Nişanı Subay Rütbesi, Japonya'da ser konferanslar ve ilmî komite üyeliği, Şimonoseki fahrî hemşeriliği, ilh.

VI. HUKUK ÇALIŞMALARI
Milletlerarası Vergi Hukuku Birliği Üyesi, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat (1943-1949), 1949'dan 1965'e kadar Türkiye'de Maliye Bakanlığınca kurulmuş olan Vergi Reform komisyonlarında üye, özel raportör, İktisat ve Ticaret Yüksek Okulunda, İşletme Enstitüsü'nde Vergi Hukuku dersleri ve çalışmaları.

VII. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Denizcilik Bankası Genel Müdür Danışmanı, İstanbul Sanayi Odası Danışmanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Danışmanı (Bu görevleri dolayısı ile pek çok rapor hazırlamıştır).

VIII. BANKACILIK HİZMETLERİ
Denizcilik Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıflar Bankası ve İmar Bankası'nda (toplam 17 sene), Ekonomi Bölümü Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Görevli Üye.

IX. SANAYİ VE TİCARET ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİLİK Transtürk Holding, Orta Doğu, Anadolu Çimentoları, Türk Pirelli, Robert Bosch Türk, Tasan, Ofo, Aktur ve daha birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı

X. SİYASİ GÖREVİ
1971-1972 yıllarında iki defa Tarım Bakanı.

XI. SOSYAL KURULUŞLAR
İktisat Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı, Galatasaray Spor Klübü Divan Heyeti Üyesi, Galatasaray Dernekleri Üyesi, Anadolu Klübü Üyesi, Yeşilyurt Klübü Protokol Üyesi, Türk - Fransız Ticaret Derneği, Türkiye - İsviçre Ticaret Odası, Taksim Toplantıları, Finans Klüp, Türkiye Genç İşadamları Derneği (Şeref Üyesi), Türk Çin Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve daha birçok dernekte üyelik.

XII. ESERLERİ
Tasarruf Bonoları, En az Geçim İndirimi, Muamele Vergileri, Vasıtalı Vergiler, Maliye Dersleri ve daha başka kitaplar ile Türkçe, Fransızca, Almanca, ve İngilizce olarak yayınlanmış pek çok tebliğ, rapor, makale. Bunlardan bazıları Japonca dahil çeşitli dillere de çevrilmiştir.

Ayrıca, çalıştığı kuruluşlara çeşitli konularda vermiş olduğu Para, Kredi Banka, Bütçe, Devlet Borçları, Ulaştırma Ekonomisi, İstatistik, Vergi Hukuk ve diğer derslerin teksirleri ve basılı olmayan yüzlerce rapor ve memorandum, Türkiye, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Japonya'daki ilmî dergilerde yayınlanmış makale, rapor ve tebliğler ile çeşitli zamanlarda Cumhuriyet, Vatan, Yeni İstanbul, Dünya, Yeni Asır, Milliyet, Gözlem ve daha başka gazetelerde yayınlanmış makaleler.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)