Naci Bostancı
akademisyen, milletvekili


Mehmet Naci Bostancı2 Ağustos 1957 tarihinde Amasya'da doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Elif'tir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümü'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde siyaset bilimi ve iletişim bilimleri alanında dersler verdi. 1990'da doçent, 1996'da profesör oldu. Aynı fakültenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü. Dekanlık görevinde bulundu. Değişik gazete ve dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı. 24. Dönemde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Üyesi oldu. İyi düzeyde İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.

ESERLERİ:
1.Kültür ve Değişme, Damla Yayınevi, İstanbul 1987
2.Kadrocular, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990
3.Toplum, Kültür ve Siyaset, Vadi Yayınları, Ankara 1995
4.Cumhuriyet’in Başlangıç Yıllarında Ekonomi ve Siyaset, Ötüken, İstanbul, 1996
5.Işığın Gölgesi, (Roman) Ötüken, İstanbul 1996
6.Siyaset, Medya ve Ötesi, Vadi, Ankara 1998
7.Bir Kolektif Bilinç Olarak Milliyetçilik, Doğan Kitap, İstanbul 1999
8.Cumhuriyetimiz, Vadi Yayınları, Ankara 2002
9.Siyasetin Arka Yüzü, Alternatif, Ankara 2002
MAKALELER
1990
“Kalkınma ve Çağdaşlaşma Meseleleri”, Milli Kültür, Sayı 69, Şubat 1990, s.28-29
“Bilgi Yılı ve Bilgi Toplumu”, Milli Kültür, S.76 Eylül 1990, s.41-41
1991
“Türkiye Sosyal Araştırmalar İçin Zengin Bir Ülkedir”, Milli Kültür S.83,Nisan 1991, s.17-19
“Kırlık Alanlarda Aile Yapısı”, Aile Yıllığı, 1991, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu
1992
“Propaganda”, Türkiye Günlüğü, S.21 (Kış 1992) s.99-103
“Milli Kültür”, Türk Yurdu, S. 58, Haziran 1992, s.35-37
“Demokrasinin Objektif Şartları Açısından Türkiye”, İletişim Dergisi, 1992
“Türkiye’de Temel Hak ve Hürriyetler”, Yeni Toplum, S.2 1992
“Türk Kültürü Mevcut Sınırların Ötesinde Etkilidir”, Türk Yurdu, S.62, Ekim 1992, s.26-28
1993
“Milli Kültür Milli Kimlik”, Türk Yurdu, Şubat 1993
“Devlet, Devletin Memuru, Devletin Dili”, Türk Yurdu, Haziran 1993
1994
“Siyasal Kampanyalar ve Profesyoneller”, Türkiye Günlüğü, S.26 ((Ocak-Şubat 1994) s.35-38
“Öncesi ve Sonrasında 27 Mart”, Türkiye Günlüğü, S.27 (Mart-Nisan 1994), s.43-47
“Radyo Televizyon Yasası, Yasalar, Teknoloji, Güç İlişkileri”, Türkiye Günlüğü, S.28 (Mayıs-Haziran 1994) s.116-119
1996
“RP’yi Anlamak”, Türkiye Günlüğü, S.38 (Ocak-Şubat 1996) s.67-70
“Basın ve Özgürlük”, Türkiye Günlüğü, S.41 (Temmuz Ağustos 1996) s.60-64
“Öfkenin Politik Anlamı”, Türkiye Günlüğü, S.42 (Eylül Ekim 1996) s.31-33
“Zeki Müren ve Medyanın Kalbindeki İroni” Yeni Türkiye, S.11 Eylül Ekim 1996, s.1646
“Medya Ulus İlişkisi”,Yeni Türkiye, S.12 Kasım Aralık 1996, s.1539-1542
1997
“Türk Siyasetinin Geleneksel Bölünmesi ve Bugünkü Durum”, Türkiye Günlüğü, S.45 (Mart-Nisan 1997) s.77-80
“Siyasetin Sanal Evreni”, Son Duvar, S.3 Mayıs 1997, s.7-8
“Sivil Toplum, Devlet ve Türkiye”, Yeni Türkiye, S.18, Kasım-Aralık 1997, s.181-187
“Gelin Dediğimi Yapın”, Son Duvar, S.8 Aralık 1997, s.4-5
“Öğrencilikten Kurtuluş Ütopyacılığına”, Türkiye Günlüğü, S.46 (Yaz 1997) s.55-57
“Şiirle Karşılama”, Son Duvar, S.5 Ağustos 1997, s.8
“Artık Herşeyi Açıkça Konuşmanın Zamanı Geldi: Ben Bir Demokrasi Düşmanıyım”, Yeni Türkiye, S.17, Eylül-Ekim 1997, s.707-709
“Eski Sinemalar”, Son Duvar, S.6, Eylül 1997, s.4
“Ucuz Roman”, Son Duvar, S.7 Ekim 1997, s.8
1998
“Toplumumuzda İnanç-Bilim Anlayışı/Tartışma” İslami Araştırmalar, S.1-2 1998, s.76-78
“Aile Değerleri ve TV’nin Etkisi”, III Aile Şurası Tebliğleri, 1998 s.623-633
“Bütün Kötülüklerin Anası Medya/Şiddet ve Cinsellik”, Türkiye Günlüğü, S.49 (Ocak-Şubat 1998) s.92-95
“Farklı Hakikatlerin Dünyasına Doğru” Yeni Türkiye S.19 Ocak Şubat 1998 s.710-717
“Babam Bir Eski Tüfek Olsaydı”, Son Duvar, S.10, Şubat 1998, s.4-5
“Futbolun Anlattığı”, Düşünen Siyaset, Mart 1999, s.58-65
“Etnisite, Modernizm ve Milliyetçilik” Türkiye Günlüğü, S.50, (Mart-Nisan 1998) s.38-55
“Bir Paradoks Alanı Olarak İnsan Hakları” Yeni Türkiye, S.22 Temmuz Ağustos 1998 s.144-148
“75. Yıl ve Janus” Türk Yurdu S. 134 Ekim 98 s.31-33
1999
“Sahte Liberalizm” Yeni Türkiye S.25 Ocak Şubat 1999 s.93-96
“Hikayesi Modernlikte Saklı Milliyetçilik”, Türk Yurdu, S.139-141, Mart Mayıs 1999, s.286-292
“Seçimler ve Ülkenin Geleceği”, Türkiye Günlüğü, S.55 (Mart-Nisan 1999) s.44-48
“18 Nisan Seçimleri Üzerine Ropörtaj” Yeni Dünya, S.6 Haziran 1999, s.4-6
“Devlet Söyleminde Kürt Sorunu”, Türkiye Günlüğü, S.56, (Yaz 1999) s.122-128
“Zihin Coğrafyamızdaki Osmanlı”, Yeni Türkiye, S.28 Temmuz Ağustos 1999
“Ekrandaki Deprem”, İletişim, Yaz 99/3 s.213-220
“Daha Çok Teoloji Değil Daha Çok Sosyoloji”, Türkiye Günlüğü, S.57 Eylül-Ekim 1999 s.67-73
“Aydın ve Demokrasi”, Yeni Türkiye, S.29 Eylül-Ekim 1999, s.152-154
“Gözün Vicdanı”, Virgül, S.23 Ekim 1999, s.10-13
“Ya Benimsin Ya Toprağın” Birikim, S.128, Aralık 1999 s.
“Şiddetin Uzun Yüzyılı Sürüyor”, Virgül, S.25, Aralık 1999, s.8-12
2000
“Acelen Ne Bekle Firuze”, İletişim, Kış 2000
“Hayat Hikayesi Olarak Ben”, Virgül, S. 29 Nisan 2000
“Siyasetin Arka Yüzü”, Türkiye Günlüğü, S. 60 Mart-Nisan 2000
“Özal’ın Anlamı”, Türkiye Günlüğü, S.59, Ocak Şubat 2000
2001
“Gündelik Hayatın Kılcal Damarlarında Şekillenen Kimlik” Karizma, Temmuz-Ağustos-Eylül 2001
“Onurlu Mağlubun Temsilcisi” Karizma, Ekim-Kasım-Aralık 2001
“Krizin Aydınlığındaki Türkiye,” Türkiye Günlüğü,
“Savaşın Diğer Yüzü”, Türkiye Günlüğü,
2002
“Terörün Hiyeroglifini Okumak”, Karizma, Ocak Şubat Mart, 2002www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)