Sahip Molla
şeyhülislam1838 yılında İstanbul’da doğdu. Osmanlı İmparotorluğunun son şeyhülislamlarındandır. Pirizadeler ismi ile bilinen eski bir aileye mensuptur. Babası Kazasker İbrahim İsmet Bey'di. Devrin tanınmış ilim adamlarından özel dersler aldı. Meşihat ve Adliye'de çeşitli memurluklarda bulundu. Uzun süre Şurayı Devlet Azalığı yaptı. Meşruiyet'ten sonra Ayan Azası oldu (1908). Bir yıl sonra şeyhülislamlığa getirildi. Sekiz buçuk ay bu makamda kaldı. Kendi isteğiyle çekildi. Kısa bir süre sonra, 1910 yılında öldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)