Manyasizade  Refik
siyaset adamı, adliye nazırı1853 yılında doğdu. Meşrutiyet devrinin tanınmış siyaset adamlarındandır. Manyasizade Raufi'nin oğludur. Hukuk tahsilini yaptıktan sonra hukuk müşavirliklerinde, yüksek mektep hocalıklarında bulundu. Mithat Paşa'nın mahkemesinde avukat olarak bulundu. Kavala'da avukatlık yaptı. Oradan Selanik'e geçti, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde çalıştı. 1908'de Meşrutiyet'in ilanından sonra Zaptiye Nazırlığı önerildi, kabul etmedi. Bir süre sonra yapılan seçimlerde İstanbul milletvekili seçildi. İki defa üst üste Adliye Nazırı oldu.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)