Ahmet  Cevdet Paşa
Osmanlı Devlet Adamı


tarihçi, hukukçu1822 yılında doğdu. İlköğrenimini Lofça'da yaptı. 1839'da İstanbul'a gelerek Fatih'teki Papasoğlu Medresesi'ne girdi. Burada öğrenimini sürdürürken bir yandan da tarih, coğrafya, astronomi, matematik gibi alanlarda özel ders aldı. Ayrıca Fransızca öğrendi. Medreseyi 1844 yılında bitirdi. Sonra bugün Arnavutluk sınırları içinde kalan Premedi kasabası kadılığına atandı. 1845 yılında müderris oldu. 1846 yılında Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın yanında görevlendirildi. Bu tarihten Mustafa Reşit Paşa'nın öldüğü 1858'e kadar hukuki konularda danışmanlık yaptı. 1849 yılında olağanüstü görevle Bükreş'te bulunan Fuad Efendi'nin (Paşa) yanına gönderildi. 1850 yılında Meclis-i Maarif üyeliğiyle birlikte Darülmuallimin Müdürlüğü'ne atandı. 1851 yılında yeni kurulan Encümen-i Daniş üyeliğine getirildi. Bu kurul tarafından Osmanlı Deveti'nin 1774'ten sonraki tarihini yazmakla görevlendirildi. 1855 yılında vakanüvisliğe atandı. 1856 yılında Galata Kadısı oldu. 1857'de 'Mekke' payesi aldı.

Fransızca ve Farsça öğrendi. 'Mecelle-i Ahkam-ı Adliye' isimli hukuk metnini oluşturan heyetin başkanı oldu. Divan-ı Ahkam-ı Adliye Reisliği yaptı. Bu makam bakanlığa çevrilince, ilk Adalet Bakanı oldu. Beş kez Adalet, üç kez Eğitim, iki kez Evkaf, bir kez Dahiliye, Ticaret ve Ziraat bakanlıklarında bulundu. 'Cevdet Tarihi' en önemli eseridir. 1895 yılında vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)