Tarık Zafer Tunaya
hukukçu, akademisyen, yazar1916 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray ve Saint Benoit liselerini bitirdi. 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak Esas Teşkilat Hukuku kürsüsünde asistanlığa başladı. "Müessese Teorisinde Fikir Unsuru ve Bazı Hususiyetleri" konulu teziyle doktor, "Amme Hukukumuz Bakımından İkinci Meşrutiyet'in Fikir Cereyanları" çalışmasıyla doçent oldu. 1959'da profesör oldu. Hukuk Fakültesi dışında İktisat Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü'nde dersler verdi. 1953-1954 yıllarında Avrupa ve Amerika'da mesleki incelemeler yaptı. 27 Mayıs askeri darbesini destekledi. Askerlerin, "meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı haklılığını belirten" 28 mayıs 1960 tarihli raporunu imzalayan 7 kişilik heyette ve Anayasa Komisyonu'nda yer aldı. Komisyon başkanı Sıddık Sami Onar'la anlaşamadı, ayrıldı. MBK onu Paris'te NATO emrinde görevlendirdi. 1961'de Kurucu Meclis üyesi oldu. 1965'de Melahat Hanım'la evlendi, yeniden üniversiteye döndü. İÜ Hukuk Fakültesi dekanı, ardından kurucusu olduğu İÜ Siyasal Bilimler Fakültesi dekanı oldu. 12 Eylül askeri darbesi onu görevden aldı. 29 Ocak 1991 tarihinde öldü.

Ayrıca Legion d'honneur nişanı aldı (1980). Balıkesir Barosu'nca Anıtlaşmış On Hukukçudan Biri seçildi (1983), Sedat Simavi Siyasal Bilimler Ödülü'nü kazandı (1989).

ESERLERİ:
•Amme Hukukumuz Bakımından İkinci Meşrutiyetin Fikir Cereyanları (1948)
•Türkiye'de Siyasi Partiler (1952)
•Hürriyetin İlanı(1959)
•Türkiye'nin Siyasi hayatında Batılılaşma Hareketleri(1960)
•İslamcılık Cereyanı(1962)
•Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük(1964)
•Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku(1964).
•Türkiye'nin Siyasi Gelişmeleri(1970)
•Türkiye'de Siyasal Partiler, 3 cilt(1984),(1986),(1989)
•İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa(1979)
•Medeniyetin Bekleme Odasında(1989)
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)