Mehmet Yılmaz
gazeteci, editörBoğaziçi Üniversitesi mezunu. Zaman Gazetesi'nde strateji sayfaları yaptı. Dış Haberler Müdürlüğü, Aksiyon Dergisi Yayın Koordinatörlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Zaman Gazetesi Genel Yayın Editörü iken Bugün Gazetesi Yayın Koordinatörü oldu.

Radikal sağın İsrail dış politikasına etkisinin anlatıldığı Mafdal isimli bir kitabı var.

İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve iki çocuk babası.
ESER-AYRINTI:

MAFDAL
Mehmet Yılmaz
Zaman Kitapları İstanbul 2003

Haham Zvi Yehuda Kook’a din adamlarının politikayla uğraşması hakkındaki görüşü sorulduğunda şöyle demişti: “Hahamlar Tevrat tarafından politikayla uğraşmakla sorumlu tutulmuşlardır ve eğer bundan uzak dururlarsa ihanet suçunu işlemektedirler. Tevrat’ta ‘Kimseden korkmayın!’ yazılmıştır. İsrailoğullarının siyasi meseleleri bizzat Tevrat’ın kendisidir ve kutsal addedilirler.”

Bu kitapta Yahudi hahamlarının İsrail’in dış politikasına olan etkilerinin boyut ve niteliğini; Osmanlı sonrası Ortadoğu politikasının başrol oyuncularından biri olan İsrail’in Yahudilik dini ve Siyonizm’in ‘Kutsal İsrail Toprağı'’diye bahsettiği topraklarla ilgili politikalarında laik Siyonist yönetimlerin yanı sıra pay sahibi olan din eksenli partilerin bazen uzlaşmaz, bazen de pragmatik kararlarla bölgeyi bugün geldiği duruma nasıl taşıdıklarını; ülkenin devlet kadar eski partisi MafDaL’ın (Miflaga Datit Le’umit: Din Eksenli Milliyetçi Parti) bu bağlamdaki önemini; İsrail’in Batı Şeria ve Gazze Şeridi topraklarından neden rahatlıkla çekilemediğini; çoğu illegal olarak kurulan yerleşim birimlerinin nasıl olup da İsrail-Filistin çatışmasının merkezine oturduğunu göreceksiniz.

Bu kitap, din ögesinin laik liderlerce yönetilen bir ülkenin dış politikasında bile ne derecede etkili olabileceğini göstermesi bakımından Ortadoğu politikasıyla akademik olsun, kişisel merak olsun her seviyede ilgilenen okuyucuların başvuru kaynaklarından biri olmaya namzettir.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)