Abdullah Polat Gözübüyük
hukukçu, bakan27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Adalet Bakanlığı yaptı.

ESERLERİ:
Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen Haller
Mukayeseli Türk Ceza Kanunu Açıklamasıwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)