Tuncer Baykara ( 7.7.1940)
akademisyen, tarihçi, yazar7 Temmuz 1940 tarihinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinin Yatağan Köyü'nde doğdu. Kısa bir süre Fen Fakültesi’nde okudu. Sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne girdi. 1966 yılında mezun oldu. Ord. Prof. A. Zeki Velidi Togan'ın yanında doktora çalışmasına başladı. 1967 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne girdi. 1968 yılında yeniden İstanbul'a dönerek doktorasını tamamladı (1971). Doktorasını "XI. Yüzyıla Kadar Türk Tarihinde Şehir" konusunda yaptı. 1972-73'deki askerliği sonrasında Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ne girdi. Burada asistan, öğretim görevlisi ve doçent olarak çalıştı (1973-1987). 1987 tarihinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne 'Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesörü' olarak tayin edildi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak çalıştı. Çeşitli kongre ve toplantılara katılmak üzere, Belçika, Japonya (üç ay), Tayvan, Almanya, Rusya, İsrail, Azerbaycan, Yunanistan, Fransa ve Kazakistan'a gitti.


ESERLERİ:
Denizli Tarihi, II:Kısım (1070-1429), İstanbul 1969, 56s.+3pl (Kendi yayını)

İzmir Şehri ve Tarihi, İzmir 1974, VI+140s. (Ege Üniversitesi)

Türk Devrim Tarihi, Ankara 1981, 121s. (Kendi yayını)

Yatağan, Herşeyi ile Tarihi Yaşatma Denemesi, Tokyo 1984, 13+212 s.+10 pl. (Tokyo University Foreign Studies)Türkiye Selçukluları Devrinde Konya Şehri, Ankara 1985, (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını)

Milli Mücadele, Ankara 1985 (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını)

Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, I. Anadolu'nun İdarî Taksimatı, Ankara 1988, 272 s. (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını)

Zeki Velidî Togan, Ankara 1989, 9+229 s. (Kültür Bakanlığı Yayını)

Anadolu'nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve İktisâdî Tarihi Üzerinde Araştırmalar, İzmir 1990, 150 s. (Ege Üniversitesi Yayını)

Osmanlı Taşra Teşkilâtında XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu), Ankara 1990, 320 s. (Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını)

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir 1991 , 204 s. (Ege Üniversitesi Yayını ; 1992, 1993 3. Baskı, Akademi Kitabevi)

Aydınoğlu Gazi Umur Bey, Ankara 1991, 120 s. (Kültür Bakanlığı Yayını)

Hınıs ve Malazgird Sancakları Yer Adları, Ankara 1991 ( Türk Tarih Kurumu Yayını)

Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla Dair Araştırmalar, İzmir 1992, 8+194 s. (Akademi Kitabevi)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)