Taner Tarhan ( 1941)
akademisyenProf. Dr. M.Taner Tarhan, 1941 yılında İstanbul'da doğdu. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Klâsik Arkeoloji Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Kürsüsünde asistan, 1972 yılında "Eskiçağ'da Kimmerler Problemi" konulu çalışma ile doktor, 1978 yılında "M.Ö.XIII. Yüzyılda Uruatri ve Nairi Konfederasyonları" adlı tezi ile doçent, 1988'de de profesör oldu.

Antik Kilikya Araştırmaları (1962), Aydın-Aphrodisias (1963), Antalya-Side (1964), Van-Çavuştepe (1965) kazılarında stajyer;
Van-Çavuştepe, Van Kalesi, Edirne-Enez kazılarında başkan yardımcısı (1966-79);
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü (1983-93);
Elazığ-İmikuşağı (1983-84), Van-Dilkaya (1983-91) kazılarında bilim kurulu üyesi;
Van Kalesi ve Eski Van Şehri'nin Tarihî Millî Park Projesi (1983-1991) ve Van-Gevaş Tarihî Türk Mezarlıkları Koruma, Onarım ve Çevre Düzeni Projesi (1988-92) Başkanı ;
Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları (1987-91) ve Gevaş kazıları (1988-92) başkanı ;
Mersin-Yumuktepe Arkeoloji Parkı Projesi Baş Danışmanı (1993- ) ; Dekan Yrd.(1984-91) ; Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (1980-1994) görevlerinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı.

İhtisas sahası: Eskiçağ tarihçisi-Arkeolog
Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu, İTÜ Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu , ICOMOS Türkiye Miilî Komitesi, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Kurucu üye, İstanbul Anıtlar Kurulu
Bildiği yabancı diller: İngilizce

ESERLERİ:
Lise için tarih I. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1993.(E.Merçil, Z.Günal, B. Merçil ile birlikte)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)