Bahaeddin Yediyıldız ( 1945)
akademisyen


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı1945 yılında Ordu'nun Kabataş ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Gölköy'de (1952-1959) tamamladı. Elbey köyünde (Kabataş) bir yıl öğretmen vekilliği yaptı. Tekrar öğrenime başladı. 1963 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi'nde tamamladı (1963-1967). Üniversite öğrenciliği sırasında M.E.B. Türk Ansiklopedisi Şubesi'nde çalıştı.

1968 yılında Fransa'ya gitti ve Paris'te Ecoles Pratiques des Hautes Etudes en Sciences Sociales ve Université de Paris IV (Sorbonne)'da tarih öğrenimine ve araştırmalarına devam etti. 1975 yılında sosyal tarih alanında doktorasını tamamlayarak yurda döndü.

Askerlik görevini yaptıktan sonra (1975 Temmuz-Ekim) bir yılı aşkın bir süre (3 Aralık 1975-26 Ocak 1977) M.E.B. Talim ve Terbiye Dairesi'nde görev yaptı. 26 Ocak 1977 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak tayin edildi. 14 Ekim 1982'de yardımcı doçent, 14 Nisan 1983'te doçent, 1988'de ise profesör oldu.

1982-1983 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Hacettepe ve Selçuk üniversitelerinden başka, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kara Harp Okulu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde lisans, bilim uzmanlığı ve doktora seviyesinde dersler okuttu ve tez yöneticiliği görevlerinde bulundu.

1983 yılında Türk Tarih Kurumu asli üyeliğine seçildi. 2547 sayılı Kanun'un 38. maddesi uyarınca bu Kurum'da 1983'ten itibaren üç yıl Bilimsel Yardımcı olarak çalıştı. 6 Mart 1987'de aynı Kurum'un Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Üç yılda bir yenilenen bu üyeliğe, sonraki üç dönemde tekrar seçildi.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nün, 1984'te muhabir, 1986'da asli üyeliğine seçildi. Bu Kurumun 1987-1989 yıllarında yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

1986-1989 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 3 Ocak 1985'te Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Danışma Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. 1990 yılında M.E.B. Talim ve Terbiye Dâiresi'nde kurulan Lise Tarih Kitapları Müfredat Programı Hazırlama Komisyonu'nda görev aldı. Tarih I ve Tarih II programlarının gerçekleşmesine katkıda bulundu.

Eylül 1991 tarihinden itibaren üç yıl H.Ü. Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde sözkonusu Fakülte'nin Dekan Yardımcılığı görevlerini ifâ etti. 27 Kasım 1995 tarihinde ise Fakülte'nin Tarih Bölümü Başkanlığı'na atandı.

1 Mart 1988'de H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Bu görevi devam ederken, 10 Ocak 1996'da enstitünün müdürlüğüne tayin edildi. Bu görevi 10 Ocak 1999'da ikinci üç yıllık dönem için yenilendi.

30 Aralık 1995-30 Aralık 1997 tarihleri arasında Türkiye İlim ve Edebiyat Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 1996 yılında ise merkezi Paris'te bulunan Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi) adlı uluslararası kuruluşun Türk Millî Komitesi başkanlığına seçildi.

Sosyal Tarih alanındaki çalışmalarından dolayı 1987 yılında, Türk Ocağı "Ziya Gökalp Bilim Teşvik Armağanı" verildi (28 Mart 1987).

Türkiye'de ve yurt dışında millî ve milletlerarası ilmî toplantılarda tebliğler sundu. 'Selçuklulardan Günümüze Türk Vakıfları' adlı beş bölümlük belgesel televizyon programı ile Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bir çok dilde yayınlanan 'Doğu'dan Batı'ya' adlı 52 bölümlük radyo programının metin yazarlığını yaptı, muhtelif radyo ve televizyon programlarına katıldı.

1998 yılında Vakıf ve Kültür Dergisi Yazı Kurulu Üyeliğine, ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyeliğine seçildi.

ESERLERİ:
1.Millî Kültürler ve Medeniyet (M.A.Lahbabî'den çeviri), Tur Yayınları, İstanbul, 1980, 200 s.
2.Institution du vaqf au XVIIIè siècle en Turquie -étude socio-historique , Ankara , 1985, 409 s. (Paris'te bulunan Centre National de la Recherche Scientifique adlı kuruluşun desteğiyle basılmıştır).www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)