İsmail Erünsal ( 1.3.1945)
Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
01.03.1945 yılında Kemaliye( Erzincan )'de doğdu.1969 yılında İstanbul Üniversitesi'ni bitirdi. Doktorasını Edinburgh Üniversitesi (1977)'nde yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Doçent, 1988 yılında Marmara Üniversitesi'nde Profesör oldu. 1977-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılından beri de Marmara Üniversitesi'nde Arşivcilik Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir.
Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu
Kitapları:
Müneccimbaşı Tarihi, 2 c., çeviren: İsmail E. Erünsal. İstanbul 1974 , 620 s.
Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler I . İstanbul 1982, VII+414 s.
The Life and Works of Taci-zâde Ca'fer Çelebi, with a Critical Edition of his Dîvân . İstanbul 1983, CXXXV+523 s.
Elvan Çelebi, Menakibü'l- Kudsiyye fi Menâsibi'l-Ünsiyye, haz. İsmail E. Erünsal-A.Yaşar Ocak. İstanbul 1984, XC+188 s.
Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimata Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri. Ankara 1988, XVIII+354 s.
Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler II . İstanbul 1990, XII+526 s.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)