Mücteba İlgürel ( 1939)
tarihçi, akademisyen


Prof. Dr. Mücteba İlgürel1939 yılında Balıkesir'de doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde yaptı. Bir süre lise öğretmenliği yaptı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde asistan oldu. 1970 yılında doktor, 1976 yılında doçent ve 1982 yılında profesör oldu.

1984 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı oldu.

Türk Tarih Kurumu üyesi. İngilizce biliyor.

ESERLERİ:

1.Ahmed Vâsıf Efendi, Mehasimü'l-âsâr ve Hakaikü'l-akbâr, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,1978

2.Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyeti ve Kongreleri, Cumhuriyetin 50. yılına Armağan, 1973

3.Millet Mektepleri, Atatürk'e Armağan, İstanbul Üniversitesi 1981www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)