Mehmet İpşirli ( 1944)
akademisyen1944 yılında Kayseri'de doğdu. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu.

1971-1976 tarihleri arasında Edinburgh Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1976'da mezun olduğu anabilim dalında asistan olarak göreve başladı.

1982'de "Osmanlı İmparatorluğunda Kadıaskerlik Müessesesi" adlı tezle doçentliğe, 1988 yılında "Diplomatik Açıdan Mahzar" adlı çalışmasıyla profesörlüğe yükseldi.

1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1991'de Londra'da arşiv ve kütüphanelerde araştırmalarda bulundu.

1994-95 akademik yılında Kuala Lumpur'da International Institute of Islamic Thought and Civilization'da araştırma yaptı ve dersler verdi.

Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

Türk Tarih Kurumu üyesi. İngilizce biliyor.

ESERLERİ:

Tarih-i Selânikî. İstanbul 1989,CX+1008 s.

E.C. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi (The Islamic Dynasties).(Tercüme E. Merçil ile beraber) İstanbul 1980

Ewqaf ve Emlâkü'l-Müslimîn fî Filistîn (The Pious Foundations and Real Estates in Palestine. Istanbul 1982, 235 s. (M.Tamimi ile beraber)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)