Turgut Erenerol
Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Eski Patriğiİstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Amerika'da anestezi eğitimi aldı ve anestezi uzmanı oldu. 1968 yılında Papa II. Eftim sıfatıyla İstan­bul Türk Ortodoksluğunun patriği ve başpiskoposu oldu. Babası Papa I. Eftim, 1968 yılında İstanbul’da öldü. Onun yerine patrik oldu. Aldığı görevi, 31 yıl boyunca ifa etti. Görev süresi boyunca emperyalistlerin bölücü faaliyetlerine ve ayrımcılığa karşı durdu. Milli bütünlükten yana oldu. Fener Rum Patrikanesi'nin zararlı faaliyetlerini eleştirdi. 8 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da öldü. Son yolculuğuna, İstanbul Müftüsünün Fatiha'sı ile uğurlandı.

Yerine karde­şi Selçuk Erenol, 27 Ocak 1992 tarihinde Türk Ortodoks patriği oldu. Selçuk Erenerol, 19 Aralık 2002 tarihinde öldü.

Patriklik makamına kimse seçilmedi. Patriklik makamının işleriyle yönetim kurulu başkanı Sel­çuk Erenerol’un oğlu Ümit Erenerol meşgul olmaktadır.
HAKKINDA YAZILANLAR

Papa Eftim'in Muhtıraları ve Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi
Erol Cihangir
TURAN KÜLTÜR VAKFI

"Papa Eftim'in Muhtıraları ve Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi" adını taşıyan bu çalışma 1970'li yılların ortalarında tanışıp, vefatına kadar çevresinde bulunduğumuz "Türk Ortodoks Patrikhanesi, Papa II. Eftim" Turgut Erenerol Bey tarafından anlatıldı ve tarafımızdan kaleme alındı. Bunların bir kısmı dönemin sürekli yayınlarında neşredildi. Daha sonra "Turgut Erenerol Bey'in vefatı üzerine patriklik makamına geçen III. Eftim Selçuk Erenerol Bey'in kontroluyla geçmiş yıllarda İstiklal Harbinde Türk Ortodoksları ve konu hakkında diğer çalışmalar taranıp, konunun ruhuna uygun gerekli tadilat ve ilaveler yapılarak Erol Cihangir tarafından neşre hazırlandı....

Yayın Yılı: 1996;
322 sayfa;
3.HAMUR; 13,5x19,5 cm;
KARTON KAPAK;
ISBN:9757171166;
Dili:TÜRKÇEwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)