İsmail Han
siyaset adamı, asker, bakan


Muhammed İsmail Han1946 yılında doğdu. Afganistan siyasetinde 2005 yılından sonra etkili oldu. Su ve Enerji Bakanı olarak görev yaptı. Daha önce Herat Valiliği görevinde bulundu. Başta Afganistan'ın batısında yer alan diğer Tacikler'ten oluşan büyük çaplı bir mücahidi güç kontrol etti. Cemiyeti Islami partisinin kilit üyesiydi. İran destekli olduğu öne sürüldü. Herat'ın batısında Taliban'a karşı savaştı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)