Tayyar Altıkulaç ( 1938)
Diyanet İşleri Eski Başkanı1938 yılında Kastamonu’nun Devrekâni ilçesinde doğdu. 9 yaşında hafız oldu. İlköğrenimini Devrekâni’de yaptı. 1959 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu’nu bitirdi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 1963 yılında mezun oldu. Temmuz 1963 ile Şubat 1965 tarihleri arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 15 Şubat 1965 – 15 Temmuz 1971 tarihleri arasında İstanbul ve Kayseri Yüksek İslâm Enstitülerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 1967-1968 öğretim yılında Bağdat Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde çalıştı. Doktorasını tefsir dalında verdi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı (1971–1976), Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü (1976 –1977), Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği (1977 –1978) ve Diyanet İşleri Başkanlığı (1978 –1986) görevlerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden 10 Kasım 1986 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Birçok uluslararası toplantılara katılarak şu tebliğleri sundu: Kur’ân Kırâatı, Hz. Peygamber (sav)’in Örnek Ahlâkı, Hz.Peygamber (sav) Zamanında Kaza Müessesesi, Türkiye’de Din Hizmetleri, İslâm’ın Barış Anlayışı ve Bulgar Zulmü.

Azerbaycan Milli Akademisi tarafından profesörlük unvanı verildi. Bu Akademi’nin daimi üyesi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli olduktan sonra, Marmara Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakülteleri’nde öğretim görevlisi oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Başkanlığı görevini yürüttü. 24 Aralık 1995’te yapılan genel seçimlerde İstanbul Milletvekili seçildi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı görevini yürütmektedir.

Hatıralarını Zorlukları Aşarken adlı kitabında topladı. Ebû Şâme el-Makdisî ve el-Murşidu’l-Veciz’i, Yüce Kitabımız Hz. Kur’ân, Tecvidü’l-Kur’ân, Zehebî ve Ma’rifetü’l-Kurra’sı, (4 cilt) isimli basılmış eserleri bulunmaktadır.
HAKKINDA YAZILANLAR

BİR NESLİN ÖNCÜLERİ
İlk İmam Hatip Kuşağından Portreler

Yazar: Mahmut Çetin
Ön İnceleme: Şükrü Öztürk, Süreyya Balkış, Ömer Kara
Kapak Kompozisyonu: Ömer Kara
Sayfa Düzeni: Vadi Grafik
Düzelti: İsmail Derin
ISBN: 978-605-9004-04-6
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
1.Baskı Kasım 2017 Ankara
Sayfa: 702
Ebat: 16x23


BİR NESLİN ÖNCÜLERİ’nde anlatılan isimler:

Tayyar Altıkulaç, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Aydın, Halis Ayhan, Niyazi Baloğlu, Ahmet Baltacı, Ali Şakir Ergin, Halit Güler, Kemal Güran, Ahmet Gürtaş, Yasin Hatiboğlu, Halil Hayıt, Avni İlhan, Hayreddin Karaman, Mehmet Kervancı, Hamdi Mert, Şevki Özkan, Şükrü Öztürk, Selahattin Parladır, Mehmet Ali Sarı, Rıza Selimbaşoğlu, Mehmet Solmaz, Bekir Topaloğlu, Sami Uslu, Ahmet Uzunoğlu, Mustafa Uzunpostalcı, Yakup Üstün, Mustafa Saim Yeprem, İrfan Yücel.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)