Harun Anay ( 1963)
akademisyen1963 Yılında İçel'de doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü'nden mezun oldu (1986). 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde felsefe doktoru oldu. 1987-1990 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda uzman yardımcısı olarak çalıştı. 1991 yılında Mısır'da, 1992'de İran'da ve 1996'da Amerika Birleşik Devletleri'nde alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev aldı.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)