Behişti  Çelebi - (31.10.1500)
tarihçi, divan şairi, sancak beyiÇorlu yakınlarındaki Karıştıran'da doğdu. Karıştıran Süleyman Bey'in oğludur. Öğrenimini Edirne'de yaptı. Sancakbeyi iken kendisine kızan II. Bayezıd'dan korkarak Herat'taki Timur soyundan Türk Sultanı Hüseyin Baykara'nın yanına kaçtı. Affedilince İstanbul'a döndü. Hüseyin Baykara'dan II. Bayezıd'a çeşitli armağanlar getirdi. Padişaha Kerem redifli kasidesini sundu. Beylerbeylik verilerek İstanbul'a yerleşti. 1501 yılında vefat etti.

Eserleri:
Behişti Tarihi, Hamse.

Kaynak: Osmanlı Tarihi Yazarları M.Orhan Bayrak İstanbul 1982 sf.65www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)