Ural Akbulut
akademisyen1945 yılında Erzincan'da doğdu. Lisans eğitimini ODTÜ'de aldıktan sonra doktora için Güney Florida Üniversitesi'ne gitti. Şu an ODTÜ'de rektörlük yapmaktadır.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

1.ODTÜ Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı (1982-1985)
2.Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı (1985-1986)
3.Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı (1986)
4.Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı (1986-1987)
5.ODTÜ Genel Sekreteri (1990-1992)
6.ODTÜ Rektör Yardımcısı (1992-2000)
7.ODTÜ Rektörü (2000- )

ÖDÜL
TÜBİTAK Teşvik Ödülü (1985)

YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
1- Tükiye'de Röntgen Filmi ve Siyah Beyaz Fotoğraf Filmi ve Kartı
Üretimi (T. Hv. Kuv. Güç. Vakfı-ODTÜ) No:79-01-03-507 1979-1983
2- Fotoğraf Emülsiyonlar (TUBİTAK-TUMKA Ünitesi ve ODTÜ) 1983-1984
3- Electron Transfer Mechanisms (ODTÜ Ar. Pr.) No:79-01-03-506 1980
4- Elektrokimyasal Polimerleşme (TÜBİTAK-TUMKA ve ODTÜ) 1983-1989
5- Akrilonitirilin Elektrokimyasal Polimerleşmesi
(A. Ü.Araştırma Fonu 87-05-04-02) 1987-1988
6- Değişik Halojenlenmiş Fenol ve Anilinlerin Elektrokimyasal
Sentezi (ODTÜ AFP 87-05-04-02) 1987-1988
7- Conducting Polymers, (NATO Projesi) 1989-1992
8- Conducting Polymers as Sensors (İngiliz Kültür) 1989-1992
9- TUBİTAK TBAG-Ü15/7 1991
10- ODTÜ AFP 94-01-03-04 1994
11- DPT Projesi 95K-120498 1995
12- TUBİTAK TBAG-1422 1995
13- DPT Projesi 98K-122750 1998
14- ODTÜ AFP 99-01-03-05 1999

ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR:
1- Royal Photographic Society (İngiltere)
2- International Tennis Fed. Türkiye Temsilcisi (İngiltere)
3- Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)