Abdurrahman Arvasi
müderris, mutasavvıfSeyyid Abdullah'ın oğludur. Van'ın Bahçesaray (Müküs) ilçesine bağlı Arvas köyündendir. On sekizinci asırda yaşamıştır. Kabri, Güzelsu'dadır (Hoşab).

Babası, henüz o doğmadan vefat etmiştir. Yetişmesine annesi çok ihtimam gösterdi. Küçük yaşından itibaren ilim tahsiline başladı. Yedi-sekiz yaşlarına geldiği zaman Arapça ilimlerde geniş bilgi sahibi oldu. Biraz büyüyünce, babasının talebeleri, kendisini babası yerine koyup ondan der aldılar. Din ve fen ilimlerinde daha yüksek derecelere ulaştı. Ömrünü ilim ve tasavvufun yayılması için harcadı. "Alim-i Arvasi", "Havas ve Avamın Mürşidi" yahud "Kutb-i Arvasi" diye meşhur oldu. Bir medrese ve bir dergahı Arvas'ta, bir medrese ve bir dergahı Hoşab'da olmak üzere iki medrese ve iki dergahı vardı. İstanbul, Mısır, Irak, Hicaz ve diğer yerlerdeki ilim meclisleriyle irtibatları oldu. Osmanlı Sultanı İkinci Mahmut Han'ın iltifat ve ihsanlarına kavuştu. Kadiri ve Çeşti yollarında talebe yetiştirdi. Binlerce insan sohbetine gelir, istifade ederlerdi. Nasihat ve irşad için uzak memleketlere mektuplar gönderirdi.

Çocukları ve torunları hakkında bilgiler

Seyyid Molla Abdullah, Hacülharemeyn, Seyyid Molla Lütfullah, Seyyid Molla Efendi, Seyyid Molla Muhammedzade, Seyyid Molla Ubeyd, Seyyid Molla Abdülhamid, Seyyid Şeyh Muhammed, Seyyid Tahir, neslini devam ettiren oğullarıdır.

Abdurrahman Arvasi çocuklarından olan Abdullah'dan iki cocuğu olmuştur. İsimleri S.Abdulcelil ile seyyid Mola Yusuf'dur. S.Abdulcelil ve S.Yusuf Daldare (Zuguh) köyünde doğmuşlardır.

S.Abdulcelil'in çocukların Mülkü köyüne yerleşmiştir. S.Yusuf'un da çocukları da Arkıs köyü yani şimdiki ismiyle Görenek köyüne yerleşmişlerdir. Şu anda bu köylerde ikamet etmektedirler.

Şecere sırasıyla
1-S.Abdurrahman Kutup 2-S.Molla Abdullah 3-S.Molla Abdurrahman 4-S.Abdullah 5-S.Molla Yusuf 6-S.Molla Şahvelli 7-S.Molla Derviş 8-S.Molla Sıddık ve 9-Seyyid Molla Ali Arvas...
Bunların hepsi de ebediye intikal etmişlerdir. Allah rahmet eylesin.
Şu an cocuklarında Seyyid Enver Arvas, Van'nın Gevaş ilçesinin Nufüs Müdürlüğünden görev yapmaktadır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)