Suat Hayri Ürgüplü ( 13.8.1903)- (1981)
Cumhuriyet Senatosu İlk Başkanı


Görev Süresi: 28.10.1961 - 6.11.1963


Eski Başbakan


büyükelçi13 Ağustos 1903 tarihinde Şam'da doğdu. Galatasaray Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1926 yılında bitirdi.

Çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu. Türk-Yunan Ahali Değiş-Tokuşu mahkemelerinde çalıştı. İstanbul Ticaret Mahkemesi yargıçlığında bulundu (1929-1932).

1939 ve 1943'te Kayseri Milletvekili seçildi. 2. Saraçoğlu kabinesinde Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. 1950 yılında tekrar parlamentoya dõndü. 1952 yılına kadar Kayseri Milletvekilliği yaptı.

Avrupa İstişari Meclisi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 1952'de parlamentodan ayrılarak Bonn Büyükelçiliğine getirildi. 1955'te Londra, 1959'da Washington, 1960'da ise Madrid Büyükelçiliği'ne atandı.

1961 seçimlerine katılarak Kayseri Senatörü seçildi. Cumhuriyet Senatosu'nun ilk başkanı oldu. Bu görevi tamamladıktan sonra 1965 yılında partilerüstü hükümetin başkanlığını yaptı. 1966'da kontenjan senatörü seçildi. 1972 yılına kadar bu görevde kaldı.

1981 yılında vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)