Süleyman  Paşa ( 1.6.1315)- (23.6.1357)
Rumeli'ye İlk Geçen Komutan


Şehzade Süleyman Paşa1316 yılında doğdu. Osmanlı zamanında Rumeli'ye ilk geçen komutan. İkinci Osmanlı hükümdarı Orhan Bey'in oğludur. Babası hükümdarken Karesi Beyi idi. Amcası Alaaddin Paşa'nın ölümü üzerine serdarlığa ve vezirliğe tayin edildi.

1337 yılında Hacı İlbey, Evrenos Gazi ve Ece Bey'le birlikte askerini sallarla Anadolu yakasından Rumeli tarafına geçirdi. Rumeli'de birçok toprak, kale ve kasaba aldı.

1358 yılında av sırasında attan düşerek vefat etti.

Bolayır'da denize karşı yüksekçe bir tepede gömülüdür.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)