Kevork Acemoğlu
hukukçu, akademisyenİstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Beykoz Surp Nigoğos Ermeni Kilisesi Vakfı'nın kanuni işlerini yürüttü.

İrma Acemoğlu ile evlendi. Ekonomist Daron Acemoğlu, Kevork Acemoğlu ve İrma Acemoğlu çiftinin çocuğu.

HAKKINDA YAZILANLAR

Ermeni Portreleri
Hüdavendigar Onur
Burak Yayınları
İstanbul 2000

Beykoz Surp Nigoğos Ermeni Kilisesi Vakfı'nı idare edecek ve yaşatacak bir cemaatin günümüzde kalmadığından yakınan Hırant Dink'in bir makalesinden Kevork Acemoğlu hakkında şu bilgileri öğreniyoruz; "Vakıflar Genel Müdürlüğü, kilisenin 1974 yılında yapılan yönetim kurulu seçimini, 'Seçilenler bölgede oturmuyor" gerekçesiyle onaylamamış. Ardından da "Yeniden seçim yapılmadı", "Kanunen ve fiilen hayri bir hizmeti kalmadı, "Paskalya gününde dahi ayin yapılmıyor" gerekçelerini ileri sürerek 23/5/1975 tarihinde 'Mazbutiyet kararı' vermiş ve kiliseyi zaptetmeye yeltenmiş. Allah’tan, vakfın avukatları Diran Bakar ve Kevork Acemoğlu'nun savunmaları sonucu Danıştay 12. Dairesi 18/8/1979 tarihinde verdiği kararla, oybirliğiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiliseyi 'Mazbut vakıf' haline getirmesini engellemiş."
HABER

Ermeni terörünü kınadı

9 Nisan 1970 tarihli Milliyet gazetesinde yayınlanan makalesinde, "Ermeniler, kendilerini Türkler'in kaderlerine bağlamışlardır. Türkiye'nin fiziki ve manevi bütünlüğüne karşı çıkacak tek kişi yoktur aramızda" diyerek Ermeni terörünü kınadı.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)