Rasim Paşa ( 7.7.1283)- (1897)
İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)


Ahmet Rasim Paşa

4 Şubat 1878-18 Nisan 1878


Görev Süresi: 2 ay 15 gün1826 yılında İstanbul’da doğdu. Tüccar Mustafa Ağa’nın oğludur. Yunanistan’da 12 yıl geometri, fizik ve diğer bilimleri tahsil etti.

Memuriyete Babıali Tercüme Odası’nda başladı. Çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra 1867 yılında Vidin Sancağı Mutasarrıflığı’na getirildi. Birkaç ay sonra Rumeli Beylerbeyi payesine terfi etti. Yanya, Tuna, Trabzon, Aydın vilayetlerinde valilik yaptı.

Diyarbakır Valiliği’ne tayin edildikten sonra istifa etti. Ardından İstanbul Şehremaneti görevine tayin edildi. 1895’te Trablusgarb Valiliği’ne atandı.

Arapça, Farsça, İtalyanca, Arnavutça, Rumca ve Fransızca da biliyordu.

1897 yılında vefat etti. Mezarı, Rumelihisarı’ndaki Kayalar Kabristanı’ndadır.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)