Refik  Ali Rıza Bey - (1878)
İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)

20 Ocak 1876-10 Şubat 1876
Görev Süresi: 1 yıl 20 günMemuriyet görevine Sadaret Mektubî Kalemi’nde başladı. Dahiliye Müsteşarlığı, Hazine-i Hassa Nazırlığı gibi görevlerde bulundu. Sadaret, Bahriye ve Serasker Müsteşarlığı yaptı.

İkinci kez Serasker Müsteşarlığı’na getirildi. Sonra Şehremini oldu. 11 Şubat 1876’da yeniden Sadaret Müsteşarlığı’na getirildi.

1878 yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri, Eyüp Sultan Ebussuud Efendi Türbesi civarındadır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)