Server Paşa ( 1821)- (1886)
İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)


bürokrat, nazır, diplomat


İstanbul Şehremini görev tarihleri:
7 Mart 1284-6 Temmuz 1286
19 Mart 1868-18 Temmuz 1870


İstanbul Şehremini Görev Süresi: 2 yıl 4 ay1821 yılında İstanbul’da doğdu. Babı Seraskeri Nizamiye Hazinesi Başkatibi Said Servet Efendi’nin oğludur.

Önce Harbiye Nezareti kalemlerinden birine tayin edildi. Yükselerek Kalem Mümeyyizliğini kazandıktan sonra Hariciye’ye katıldı. 1850 yılında Viyana Sefareti Başkatipliği’ne tayin edildi. Birkaç yıl sonra Paris Sefareti Başkatipliği’ne atandı.

1854-1855 tarihinde Petersburg Maslahatgüzarlığı’na atandı. 1860’ta İstanbul’a gelerek Ticaret Müsteşarı oldu. 1863 yılında 6. Belediye Dairesi reisliğine getirildi. Bu görevde bulunurken Komiser unvanıyla Girit'te vali vekilliği yaptı.

19 Mart 1868 tarihinde İstanbul Şehremaneti’ne tayin edildi.

Sadrazam ve Hariciye Nazırı Ali Paşa’nın vefatından sonra Hariciye Nezareti’ne getirildi. 1872 yılında da Paris Sefaret-i Seniyyesi’ne atandı.

Nafıa Nezareti ve Şura-yı Devlet Reisliği gibi görevlerde bulundu. Meclisi Ayan’ın ilk teşkilinde ayanlığa seçildi. Daha sonra Ayan Reisliği’ne getirildi. Daha sonra tekrar Hariciye Nezareti’ne getirildi. Bu görevinden istifa ettikten bir süre sonra Dahiliye ve Adliye Nazırlığı görevlerinde bulundu.

1886 yılında vefat etti. Sultan Mahmut Türbesi bahçesine defnedildi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)