Hacı  Hüsam Efendi ( 1797)- (1872)
İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)Görev Tarihi: 15 Kasım 1855-6 Mart 1856


Görev Süresi: 3 ay 23 gün1797 yılında İstanbul Fatih semti Haydar Mahallesi’nde doğdu. Enderun’da yetişen Mustafa Efendi’nin oğludur.

Sıbyan mektebinde okudu. Özel hocalardan Arapça ve Farsça öğrendi. 15 yaşındayken Muhasebe Kalemi’ne çırak olarak girdi. 5 yıl orada çalıştı. Divan-ı Hümayun Kalemi’ne memur oldu.

1823 yılında Çavuşbaşı Kesedarlığı’na terfi etti. Tuğrakeşlik, Hacelik gibi makamlardan sonra Devlet Kethüdalığında mühürdarlık ve Sadaret Kaymakamlığı’nda hazinedarlık hizmetlerinde bulundu.

1837 yılında Su Nezareti’ne, 1842’de Ağnam Müdürlüğü’ne, 1843’te Tophane-i Amire Nezareti’ne getirildi.

Dersaadet Emtia Müdürlüğü ve Midilli Adası Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 1846 yılında Denizli Kaymakamlığı’na tayin edildi.

Son olarak Ebniye-i Emiriyye Müdürlüğü, Selimiye Kışlası Bina Eminliği ve Emtia Gümrüğü Emaneti görevlerinde bulundu.

1855 yılında İkinci Mecid Nişanı ile İstanbul Şehremaneti’ne tayin edildi.

6 Mart 1856 tarihinde bu görevinden azledildi.

3 yıl azledilmiş olarak kaldıktan sonra Refia Sultan Kethüdalığı, Bağdat Vilayeti Kapı Kethüdalığı, Mısır Vilayeti Kapı Kethüdalığı gibi görevlerde bulundu.

1872 yılında vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)