Figani . - (7.11.1531)
şairTrabzon'da doğdu. Doğum tarihi bilinmiyor. Asıl adı Ramazan'dır. Bir süre İsfahan'da tıp öğrenimi gördü. İstanbul'a geldi. Edebi muhitlerde göründü. İbrahim Paşa'nın Budin'den getirttiği heykeli Atmeydanı'na diktirmesini tenkit eden Farsça bir beyit yazdı. Bu sebeple 1532 yılında idam edildi.

ESERİ:
Şiirleri, Figani ve Divançesi adıyla Abdülkadir Karahan tarafından yayınlandı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)