Osman 3. ( 24.11.1698)- (29.10.1757)
Osmanlı Padişahı


Osmanlı Sultanlarının Yirmibeşincisi


İslam Halifelerinin Doksanıncısı

Saltanatı: 1754-1757
Babası: II. Mustafa Han
Annesi: Şehsüvar SultanDoğumu: 2 Ocak 1699
Vefatı: 29 Ekim 17572 Ocak 1699 tarihinde doğdu. II. Mustafa Han'ın ve Şehsüvar Sultan'ın oğludur.

Ağabeyi I. Mahmut'tan birkaç yaş küçük olup, anneleri ayrıdır.

Şehzadeliğinde mükemmel bir eğitim gördü. Zamanını din, edebiyat ve tıp kitaplarını okuyarak geçirdi.

13 Aralık 1754 tarihinde ağabeyi Sultan I. Mahmut Han'ın vefatı üzerine tahta çıktı.

Sultan 3. Osman Han'ın kısa süren saltanat devresi barış içerisinde geçti.

1755'te Rus sınırındaki bazı olaylar ihtilafa yol açmadan çözüldü. Mısır'da Memlüklülerin isyan hareketleri kısa sürede bastırıldı.

Sultan 3. Osman Han zamanında çok şiddetli geçen 1755 kışında Haliç dondu.

3. Osman Han devrinde İstanbul'da büyük tahribata yol açan iki büyük yangın çıktı. 28 Eylül 1755'te Hoca Paşa semtinde çıkan yangın, büyük bir afet halini aldı. Yangın sonunda Paşakapısı da yandı. Sadaret dairesi bir süre Kadırga limanındaki Esma Sultan Sarayı'na nakledildi.

6 Temmuz 1756'da Cibali taraflarında çıkan yangın ise, İstanbul'un dörtte üçünü kül haline getirdi. Unkapanı, Şehzadebaşı, Fatih, Yavuz Selim, Zeyrek, Saraçhane semtleri bir harabe haline geldi. İki bin ev, bin dükkan, beş yüz seksen değirmen, iki yüz cami ve mescit, yetmiş hamam yandığı gibi insan zayiatı da oldu.

Yangından sonra İstanbul'un yeniden inşası için büyük bir imar faaliyeti başladı.

Önceki yıllarda İran harpleri dolayısıyla devletin otorite boşluğundan istifade ederek eşkıyalığa başlayan leventler, Anadolu'da halka büyük eziyet veriyorlardı. Bu karışıklık 3. Osman Han devrinde daha da arttı. Devlet, bunları Mirili levent adı ile bir teşkilata tabi tutarak emri altına almaya çalıştı. Fakat bir netice elde edilemedi. Bunun üzerine 3. Osman Han, Hekimoğlu Ali Paşa'yı bunların üzerine göndererek şiddetle cezalandırdı.

Sultan 3. Osman Han, padişahlığının üçüncü senesinde, 29 Ekim 1757'de vefat etti.

Yeni Camii yanındaki kardeşi I. Mahmut Han'ın türbesine defnedildi.
3. Osman Han'ın imar faaliyetlerinden bazıları

İmar faaliyetlerine önem vererek Üsküdar'da İhsaniyye Camii ve İhsaniyye mescidini yaptırdı. Ağabeyi I. Mahmut Han'ın başlattığı cami inşasını bitirerek Nuru Osmaniye adı ile ibadete açtı. Caminin yanına medrese, kütüphane, imaret, sebil ve çeşme de yaptırıp, tamiratı ve masraflarının karşılanması için vakıflar tesis ettirdi. Midilli adası Siğri limanında, Malta korsanlarına karşı bir kale inşa edilerek tahkim edildi. Bab-ı Alî'nin inşası tamamlandı. Ahırkapı feneri de Sultan III. Osman devrinde yapıldı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)