Dilhayat Kalfa  - (28.12.1739)
(?- 1740) Klasik Türk musikisi literatüründe Dilhayat Kalfa, Dilhayat Kadın, Dilhayat Hanım gibi isimlerle anılan kadın bestekarlarımızın, Reftar Kalfa'yı ayrı tutuarsak, belki ilki ve en büyüğü olan bu sanatçı hakkında yok denebilecek kadar az bilgimiz vadır. bir kadın olması, yetişmis olduğu çağ ve çağın toplumsal anlayışı göz önünde tutulursa günümüzde bile ses sanatımızda müstesna bir yer alması, sanat içerisnde deha çizgisine yaklaşmasından ileri gelir. Adın da anlaşılacağı gibi bestekarımız sarayda görev yaparak "Kalfalık" (Osmanlı sarayında kadın hizmetlilere verilen sıfat) rütbesine ulaşmış bir kimsedir. Nasıl eğitim gördüğü, hocasının kimler olduğu bilinmiyor. 17. yüzyıldan beri Harem'de bir meşkhanenin bulunduğu, güvenilir hocaların burada ders verdiği bilindiğine göre musiki terbiyesini bu yoldan kazandığı kesindir. Kulaktan kulağa gelen söylentiye göre iyi tambur çalarmış.

ESERLERİ
Evcara peşrev, "Eviç beste-Çok mu figanım ol gül-i ziba hıram için", "Mahur beste- Ta-bekey sinemde ca etmek cefa vü kineye" "Evcara saz semaisi"www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)