Hasan Bülent Kahraman
yazar, akademisyen1957 yılında Kars’ta doğdu. Kars'ta başladığı ilköğrenimini, Ankara'da tamamladı. Ankara Koleji'nin orta ve lise bölümlerini bitirdi. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Sonra Hacettepe Üniversitesi Ekonomi dalında yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi dalında doktora yaptı. Hacettepe, ODTÜ ve Bilkent Üniversiteleri'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1977 yılından itibaren bağımsız yazar ve sanat eleştirmeni olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
1991 ve 1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı Başdanışmanı, 1992 ve 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Uzun yıllar Radikal gazetesinde yazdı. Rotterdam Belediyesi Sanat Kurulu üyeliğinde bulundu. Eczacıbaşı İstanbul Kültür Sanat Vakfı Danışma Kurulu üyesidir.

Araştırma alanları Türk siyaseti, siyasal kuramlar, sosyal kuram, yapısalcılık sonrası felsefe, kültürel araştırmalar, görsel kuram, modern Türk edebiyatı, Türkiye popüler kültürü olarak sıralanabilir.

TÜSES, SODEV, Tarih Vakfı, Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği ve Middle East Studies Association of North America üyesidir.

Akbank Sanat Danışma Kurulu üyeliği yaptı. Sabancı Üniversitesi'nde ders vermekte, Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)