Reşit Safvet Atabinen ( 1884)- (1965)
tarihçi, yazar, gazeteci


hariciyeci, milletvekili


Turing ve Otomobil Kurumu Kurucusu1884 yılında İstanbul'da doğdu. Besteci Miralay Safvet Atabinen'in oğludur. Özel öğrenim gördü. 1900 yılında Kadıköy Saint-Joseph Lisesi'nden, 1902 yılında Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Sadrazam Avlonyalı Ferid Paşa'ya Fransızca özel katip oldu. 1908 yılında Bükreş, 1909 yılında Washington ve Madrid, 1911 yılında Tahran büyükelçiliklerinde başkatip ve müsteşar görevini yerine getirdi.

1912 yılında Maliye Bakanlığı özel kalem müdürü ve 1917 yılında Devlet Şurası üyesi oldu.

1918-1920 yılları arasını İsviçre'de geçirdi. 1922 yılında Lozan Anlaşması'nda genel katiplik, 1923 yılında Memaliki Şarkiye Fransız Bankası Müşavirliği, 1927-1934 yılları arasında Kocaeli Milletvekilliği yaptı.

Türk Tarih Kurumu kurucu üyesi oldu. Milletvekiliyken Rakam İnkılabını 24 Mayıs 1828 tarihli önergesiyle mecliste kabul ettirdi.

Turing ve Otomobil Kurumu'nu 1923 yılında kurup başkanlığına getirildi. Uzun yıllar bu görevde bulundu.

1932 yılında I.Tarih Kongresine katıldı.Türkçe eserleri dışında üç Fransızca eseri vardır. "Ekonomiste D'Orient" adlı bir dergi çıkardı. 70 kez Avrupa'ya gidip geldi.

1965 yılında 81 yaşında iken İstanbul'da vefat etti.

Eserlerinden bazıları:

Osmanlı Tarihi Mali Dersleri, Harbi Umumi’de Türkiye, Türkiye ve Sosyalizm.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)